March 4, 2019

Day

Erasmus+ poziv za mobilnost na Univerzitetu u Bambergu, Nemačka. Pre apliciranja proveriti da li postoji željeni studijski program na engleskom/ nemačkom jeziku u Bambergu (https://www.uni-bamberg.de/en/ ) da li se ispiti slažu po programu. Opširnije o konkursu možete naći na stranici International na engleskoj verziji sajta ili klikom na link ispod: Erasmus+ call 2019
Read More
Sead Zejnelagić, student 4. godine likovne umetnosti ponovo je izabran zastudenta-prorektora Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Na sednici Studentskog parlamenta ove visokoškolske ustanove utvrđen je predlog za njegov izbor, sa kojim se saglasio i rektor prof. dr Miladin Kostić.Prema utvrđenoj proceduri, tako je okončan izbor studenta- prorektora. Mandat studenta-prorektora traje godinu dana, sa pravom još...
Read More
Ambasador Republike Turske u Beogradu Tanžu Biglič (Tanju Bilgiç) posetio je danas Državni univerzitet u Novom Pazaru i razgovarao sa rektorom ove visokoškolske ustanove prof. dr Miladinom Kostićem. Domaćin i gost saglasili su se da izuzetno dobri odnosi između Republike Turske i Republike Srbije otvaraju mogućnost kvalitetne saradnje i među unierzitetima. Rektor Kostić je ambasadora...
Read More