May 20, 2019

Day

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru održana je prva po redu sesija trećeg saziva kluba „Principes Iurisprudentiae”.Ovaj klub već 5 godina deluje u okviru Departmana za pravne nauke i okuplja njegove najbolje studente. Tema sesije bila je: “Stanje životne sredine u Novom Pazaru i regiji sa osvrtom na domaću i međunarodnopravnu regulativu o ovoj oblasti”....
Read More