May 29, 2019

Day

U okviru međunarodnog Erazmus plus projekta “Institucionalni okvir za razvoj treće misije univerziteta u Srbiji” (IF4TM), kojim koordinira Univerzitet u Kragujevcu, na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru organizovana je “Kampanja otvorenih inovacija”, u okviru koje je bio otvoren poziv za studente da predlože ideje i moguća rešenja za izazove koje postavlja sektor privrede. Na finalnom...
Read More