August 2019

Month

U okviru XI Smotre naučnih radova studenata agronomije sa međunarodnim učešćem, održane od 14. do 16. avgusta na Agronomskom fakultetu u Čačku, studenti Departmana za hemijsko- tehnološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru Dženeta Numanović i Marko Antonijević, pod mentorstvom prof. dr Zorana Markovića, zauzeli su drugo mesto u kategoriji master radova. Na smotri je...
Read More