September 2021

Month

Juče je u Novom Pazaru u 52. godini, iznenada preminuo dr Dženis Pučić, docent na Departmanu za matematičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Njegovo ime vezano je za datume koji imaju istorijski značaj za ovu visokoobrazovnu instituciju, Pučić pripada prvoj generaciji studenata doktorskih studija i prvi je doktor nauka Državnog univerziteta u Novom Pazaru....
Read More
Početak nastave na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru zavisi od kretanja epidemiološke situacije, pa će, ukoliko ne bude drastičnog pogoršanja, nova školska početi 4. oktobra. Planirano je da se nastava, kao i prošle akademske godine održava na klasičan način, uz podelu na veći broj grupa studenata. Državni univerzitet u Novom Pazaru će reagovati u skladu...
Read More
UPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U SEPTEMBARSKOM PRIJEMNOM ROKU JE OD 13.09. DO 15.09.2021.godine. Dokumenta koja se podnose prilikom upisa: – Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole; – Diploma o položenom maturskom ispitu; – Izvod iz matične knjige rođenih; – Uverenje o državljanstvu; – 2 fotografije; – Dokaz o uplati troškova upisa od...
Read More
OKTOBARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE POČINJE 13.09.2021. I TRAJE DO 02.10.2021. GODINE. PRIJAVA ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK JE OD 07. DO 10. 09. 2021. GODINE.
Read More