September 11, 2021

Day

UPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U SEPTEMBARSKOM PRIJEMNOM ROKU JE OD 13.09. DO 15.09.2021.godine. Dokumenta koja se podnose prilikom upisa: – Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole; – Diploma o položenom maturskom ispitu; – Izvod iz matične knjige rođenih; – Uverenje o državljanstvu; – 2 fotografije; – Dokaz o uplati troškova upisa od...
Read More
OKTOBARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE POČINJE 13.09.2021. I TRAJE DO 02.10.2021. GODINE. PRIJAVA ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK JE OD 07. DO 10. 09. 2021. GODINE.
Read More