May 27, 2022

Day

На Универзитету у Београду одржана је оснивачка скупштина Удружења професора емеритуса државних универзитета Србије, на којој је за председника изабран проф. др Бранко Ковачевић, а за потпредседнике проф. др Ћемал Долићанин, проф. др Радмила Недучин Маринковић и проф. др Дејан Поповић . Ректор Универзитета у Београду проф. др Владан Ђокић, истакао је да му је...
Read More