Alumni klub

Alumni klub Državnog univerziteta u Novom Pazaru jeste organizacija koja treba da okupi i održava komunikaciju sa bivšim studentima, koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na DUNP-u. Od osnivanja do ovog trenutka Alumni klub Univerziteta neguje dugogodišnju saradnju sa nekoliko desetina studenata koji žive i rade širom sveta naše države.
Baza podataka Alumni kluba sadrži podatke o bivšim studentima, aktuelnim studentima (Young Alumni club), zaposlenima i prijateljima Univerziteta. Jačanje Alumni kluba Univerzitetu pomaže u reformisanju studijskih programa i nastavnih metoda, na osnovu iskustva članova. S druge strane, Klub svojim članovima omogućava okupljanje, obaveštavanje, laku komunikaciju i učešće u mnogobrojnim aktivnostima na DUNP-u.

Ciljevi alumni kluba

 
* Povezivanje bivših studenata koji su diplomirali, magistrirali i doktorirali na DUNP-u.
* Pružanje novih informacija o inovacijama u profesionalnim i naučnim disciplinama.
* Učestvovanje članova u međunarodnim i naučnim konferencijama, stručnim skupovima i seminarima koje Univerzitet organizuje.
* Kroz komunikaciju i iskustvo pomaže u rešavanju poslovnih problema i dilema članova Kluba.
* Razvijanje saradnje između Univerziteta i preduzeća/organizacija u kojima rade bivši studenti DUNP-a.
* Unapređivanje i razmena stručnih, naučnih i praktičnih znanja među članovima.
* Prenošenje znanja i iskustva studentima, kao i njihovo usavršavanje i poslovno napredovanje.
* Povezivanje sa potencijalnim poslodavcima.
* Osnaživanje reputacije Univerziteta.
* Motivisanje sadašnjih studenta.
 
U saradnji sa Karijer centrom pomaže studentima na višim godinama studija da uspešno započnu svoje karijere.

Prijava za Alumni klub

*osnovne, * master, * doktorske
Unesite vaš e-mail