БИОМЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Департман се бави извођењем наставе у областима рехабилитације, спорта и физичког васпитања, као и научним истраживањима из тих области. У оквиру Департмана за биомедицинске науке су и Основне струковне студије Здравствене неге. Студенти стичу знања и вештине из области основних и апликативних наука, медицинских наука, примењивих у здравственим установама, школству, научним установама, спортским,
рекреативним и терапеутским, приватним или друштвеним установама.
Настава се изводи по модерним и флексибилним плановима и програмима и стичу се како теоријска, тако и практична знања у одабраним областима. Мале групе, у којима се на Департману ради, омогућавају бржи и бољи развој сваког студента понаособ. Настава се изводи у згради универзитета као и у наставно-научним базама попут Опште болнице Нови Пазар, Специјалне болнице за мишићне и неуромишићне болести Новопазарска бања, као и спортским установама града Новог Пазара.
На Департману за биомедицинске науке настава се изводи на основним академским студијама (ОАС), основним струковним студијама (ОСС), мастер академским студијама (МАС) и докторским академским студијама (ДАС).

ИНФОРМАЦИЈЕ

Основне академске студије

Основне струковне студије
Интегрисане академске студије
Докторске академске студије

ОБАВЕШТЕЊА
Сва обавештења

Шеф департмана:
Проф. др Бенин Мурић
bmuric@np.ac.rs