DEPARTMAN ZA

BIOMEDICINSKE NAUKE

Departman se bavi izvođenjem nastave u oblastima biologije, rehabilitacije, sporta i fizičkog vaspitanja, kao i naučnim istraživanjima iz tih oblasti. Studenti stiču znanja i veštine iz oblasti osnovnih i aplikativnih nauka, primenjivih u školstvu, naučnim ustanovama, sportskim, rekreativnim i terapeutskim, privatnim ili društvenim ustanovama.

Nastava se izvodi po modernim i fleksibilnim planovima i programima i stiču se kako teorijska, tako i praktična znanja u odabranim oblastima. Male grupe, u kojima se na Departmanu radi, omogućavaju brži i bolji razvoj svakog studenta ponaosob.

Na Departmanu za biomedicinske nauke nastava se izvodi na osnovnim akademskim studijama (OAS), master akademskim studijama (MAS) i doktorskim akademskim studijama (DAS).

Smerovi - Osnovne akademske studije

Biologija

Rehabilitacija

Sport i fizičko vaspitanje

Smerovi - Osnovne strukovne studije

Zdravstvena nega

Master akademske studije

Biologija

Rehabilitacija

Sport i fizičko vaspitanje

Doktorske akademske studije

Biologija

Sport i fizičko vaspitanje

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - DEPARTMAN ZA BIOMEDICINSKE NAUKE

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, mogu se prijaviti svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.

Na prijemnom ispitu za smer Biologija i Rehabilitacija polaže se test iz predmeta:

– Biologija.

Na prijemnom ispitu za smer Sport i fizičko vaspitanje polaže se:

Test iz opšteg znanja i informisanosti

Provera sklonosti i sposobnosti

Na prijemnom ispitu za smer OSS  Zdrastvena nega polaže se:

– test iz Hemije

-test iz Biologije

 

 

 

Informacije o departmanu

Departman za biomedicinske nauke

Šef departmana:
Prof. dr Zana Dolićanin
zdolicanin@np.ac.rs

Društvene mreže