Обавештење упис

Прелиминарна листа за упис у прву годину основних струковних и основних академских студија у септембарском уписном року

БИОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕНА НЕГА МАТЕМАТИКА ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ХЕМИЈА ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ

Ранг листа на основу успеха у средњој школи за упис у прву годину основних струковних и основних академских студија у септембарском уписном року

БИОЛОГИЈА ЗДРАВСТВЕНА НЕГА МАТЕМАТИКА ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ХЕМИЈА  

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину основних академских студија 2023/2024. годину

АРХИТЕКТУРА БИОЛОГИЈА ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ГРАЂЕВИНАРСТВО ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗДРАВСТВЕНА НЕГА МАТЕМАТИКА ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА ПСИХОЛОГИЈА РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ФАРМАЦИЈА ХЕМИЈА Поука о правном леку