CEEPUS III – Srednjeevropski program univerzitetskih razmena

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjeevropski program za razmenu studenata i nastavnog osoblja čije je sedište u Beču. CEEPUS omogućava razmene u vidu kreditne mobilnosti, kraćih istraživačkih boravaka u cilju izrade završnih radova / master i doktorskih teza, realizacije predavačkih aktivnosti, kao i tzv. letnjih škola. Države-članice CEEPUS-a su: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Češka.

Vrste i trajanje mobilnosti:

There are three types of student mobility in CEEPUS:

U programu CEEPUS mobilnosti studenata svrstane su u tri kategorije:
* student – za studente koji su završili najmanje 2 semestra na matičnoj instituciji. Stipendije se dodeljuju za najmanje tri meseca.
* kraće mobilnosti studenata (short-term student) – predviđena za studente koji žele da sprovedu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti je jedan mesec.
* kraće ekskurzije (short-term excursion) – za učesnike kratke grupne mobilnosti (poput letnje škole).

Mobilnost nastavnog osoblja može trajati minimalno pet radnih dana (osim u slučaju letnjih škola) uz obavezu 6 predavačkih ili mentorskih sati po radnoj nedelji, a period boravka predavača često traje i mesec dana.

Visina stipendije, kao i mogućnost obezbeđivanja smeštaja u studentskom domu varira u zavisnosti od države u koju stipendista odlazi, a detaljne informacije se mogu pronaći na stranicama pojedinačnih država na ceepus.info sajtu.

 

Uslovi i rokovi za prijavu

Razmena studenata i nastavnog osoblja u programu CEEPUS se odvija prvenstveno unutar institucionalnih mreža. Mreže su grupisane prema širim tematskim oblastima i usmerene su ka istraživanju određenog područja od zajedničkog značaja za sve učesnice. U akademskoj godini 2016/17. Državni univerzitet u Novom Pazaru učestvuje u sledećim mrežama:

CIII-AT-0042-12-1617 Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange – kriterijumi za izbor kandidata

Uslovi i rokovi za prijavu

Rok za prijavu za stipendije za zimski semestar je 15. jun, dok je rok za prijave za letnji semestar 31. oktobar.

Pored ova dva roka, postoji i poseban rok za prijavu mobilnosti van mreža (freemovers) – 30. novembar.

Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na ceepus.info sajtu.

Svaku prijavu u okviru mreža prvo nominuje lokalna kontakt osoba na matičnoj instituciji, nakon čega nacionalna CEEPUS kancelarija vrši formalnu proveru prijave i nominuje je, tj. prosleđuje je instituciji domaćinu. Nakon odobravanja od strane lokalne kontakt osobe na instituciji domaćinu, prijavu odobrava nacionalna CEEPUS kancelarija države domaćina i vrši konačnu stipendije i obaveštava stipendistu o ishodu.

Prijave van mreža (freemovers) nacionalna CEEPUS kancelarija države-domaćina direktno nominuje nacionalnoj CEEPUS kancelariji zemlje-prijema, s tim da za ovu vrstu prijava je potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju poput prihvatnog pisma i pisma preporuke.

Formalni uslovi za učešće u mrežnoj mobilnosti su:

* kandidat je student ili zaposleni na instituciji koja je deo navedene mreže;
* student mora da ima završena najmanje dva semestra studija;
državljanstvo jedne od zemalja članica CEEPUS-a ili status redovnog studenta/zaposlenog na visokoškolskoj ustanovi u jednoj od zemalja članica CEEPUS-a.
* tokom mobilnosti nastavno osoblje ima obavezu predavačkog ili mentorskog rada na instituciji domaćinu od najmanje šest nastavnih sati za svakih pet radnih dana;
* visokoškolska institucija može da navede dodatne kriterijume za selekciju kandidata

Freemover kandidati imaju obavezu dostavljanja dodatne dokumentacije, koja je dostupna pod odeljkom Uploading documents u sekciji često postavljanih pitanja.

Više informacija o pravima i obavezama CEEPUS stipendista možete pronaći u sledećim dokumentima: obaveze predavača / obaveze studenata.

Lokalne kontakt-osobe

Lokalne kontakt-osobe zadužene su za administriranje prijava u CEEPUS sistemu za svoje matične institucije, kao i za druge aspekte vezane za sprovođenje CEEPUS-a na ustanovi/katedri, uključujući odabir kandidata, saradnju s partnerskim institucijama i koordinatorom cele mreže, kao i saradnju s Nacionalnom CEEPUS kancelarijom.

Prijava mreža

Mreže se odobravaju na godišnjem nivou. Rok za prijavu novih mreža (ili ponovno prijavljivanje postojeće mreže) je 15. januar za narednu akademsku godinu. Više informacija o proceduri prijave i odobravanja mreža možete pronaći na stranici
http://erasmusplus.rs/ceepus/ceepus-mreze/prijava-mreza/