VI Međunarodna konferencija

SAVREMENI PROBLEMI MATEMATIKE, MEHANIKE I INFORMATIKE

CPMMI 2020

Organizacija

Važna datumi

Plenarna predavanja

Agenda

Cilj konferencije

 

 

   Glavni cilj VI međunarodne konferencije SAVREMENI PROBLEMI MATEMATIKE,
MEHANIKE I INFORMATIKE (CPMMI 2020) je da okupi vodeće profesore, naučnike
i istraživače u cilju razmene ideja i saznanja iz oblasti matematike, mehanike
i informatike, te da na taj način doprinese podizanju ovih naučnih oblasti na
kvalitativno viši nivo koji je veoma značajan za integrativne evropske procese.

Osnovne informacije

Državni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za matematičke nauke organizuje:

VI Medjunarodnu konferenciju,
SAVREMENI PROBLEMI MATEMATIKE,
MEHANIKE I INFORMATIKE
koja se održava na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru
14. , 15 i 16. juna 2020. godine.

Učešće na konferenciji je po pozivu.

Upustvo za autore

Dostava apstrakta i rada

Kotizacija

Smeštaj