Doktorske disertacije na uvid javnosti

 

Irfan Salih Fetahović:                                         Izveštaj komisije                                Disertacija


Tanja Radovan Novaković:                               Izveštaj komisije                               Disertacija


Goran Milovan Kvrgić:                                       Izveštaj komisije                                Disertacija


Petar Jordan Sokoloski:                                     Izveštaj komisije                                Disertacija


Džemila Hamid Beganović:                              Izveštaj komisije                                Disertacija


Snježana Vojo Maksimović:                             Izveštaj komisije                                Disertacija