Докторске

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Одлука о висини школарине за 2015/16. школску годину

01. Студијски програм  Математика

02. Студијски програм Архитектура

03. Студијски програм Рачунарска техника

04. Студијски програм Биотехнологија

05. Студијски програм Спорт и физичко васпитање

06. Студијски програм Биологија