Doktorske

Studijski programi na

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Odluka o visini školarine za 2015/16. školsku godinu

01. Studijski program  Matematika

02. Studijski program Arhitektura

03. Studijski program Računarska tehnika

04. Studijski program Biotehnologija

05. Studijski program Sport i fizičko vaspitanje

06. Studijski program Biologija