Dopunski ispitni rok Oktobar II

Dopunski ispitni rok Oktobar II u školskoj 2018/2019. godini održaće se 05. i 06. 10. 2019. godine prema utvrđenom rasporedu ispita.

Prijava ispita obaviće se 01. i 02. 10. 2019. godine od 10 h do 13 h .

Napomena: U dopunskom ispitnom roku Oktobar II student može prijaviti i polagati samo1 (jedan) ispit.

Nastava u zimskom semestru školske 2019/2020. godine, za sve godine studija počinje 07.10.2019. godine.

Studentska služba