ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ

Основне академске студије на Департману за економске науке усмерене су према образовању стручњака, чије ће компетенције бити општег карактера, са широким и свестраним увидом у академска знања и практичне послове у оквиру опште економије, пословног управљања, квантитативних дисциплина и пословне информатике. Департман пружа неопходне компетенције за обављање економских и информатичких послова у предузећима, профитним и непрофитним организацијама, као и у државним органима и институцијама, како у домаћим, тако и у међународним размерама.

На Департману за економске науке изводи се настава на основним академским студијама (ОАС) и мастер академским студијама (МАС). Основне академске студије реализују се кроз два акредитована студијска програма: Економија и Пословна информатика. Мастер академске студије реализују се кроз акредитовани студијски програм Економија.

ИНФОРМАЦИЈЕ

Основне академске студије

Мастер академске студије

ОБАВЕШТЕЊА
Сва обавештења

Шеф департмана:
Доц. др Ернад Кахровић
ekahrovic@np.ac.rs