DEPARTMAN ZA

EKONOMSKE NAUKE

Osnovne akademske studije na Departmanu za ekonomske nauke usmerene su prema obrazovanju stručnjaka, čije će kompetencije biti opšteg karaktera, sa širokim i svestranim uvidom u akademska znanja i praktične poslove u okviru opšte ekonomije, poslovnog upravljanja, kvantitativnih disciplina i poslovne informatike. Departman pruža neophodne kompetencije za obavljanje ekonomskih i informatičkih poslova u preduzećima, profitnim i neprofitnim organizacijama, kao i u državnim organima i institucijama, kako u domaćim, tako i u međunarodnim razmerama.
Na Departmanu za ekonomske nauke izvodi se nastava na osnovnim akademskim studijama (OAS) i master akademskim studijama (MAS). Osnovne akademske studije realizuju se kroz dva akreditovana studijska programa: Ekonomija i Poslovna informatika. Master akademske studije realizuju se, takođe, kroz dva akreditovana studijska programa: Ekonomija i Izgradnja kapaciteta za razvoj javnog sektora.

Smerovi - Osnovne akademske studije

Ekonomija

Poslovna informatika

Master akademske studije

Ekonomija

Izgradnja kapaciteta za razvoj javnog sektora

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE

 

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.

Na prijemnom ispitu za smer Ekonomija i Poslovna informatika polažu se testovi iz dva od ponuđena tri predmeta:

Matematika
Informatika
Osnovi ekonomije

 

 

Informacije o departmanu

Departman za ekonomske nauke

Šef departmana:
Prof. dr Milica Vujićić
vujicicmilica@yahoo.com

Društvene mreže