ДЕПАРТМАН ЗА

ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ

Основне академске студије на Департману за економске науке усмерене су према образовању стручњака, чије ће компетенције бити општег карактера, са широким и свестраним увидом у академска знања и практичне послове у оквиру опште економије, пословног управљања, квантитативних дисциплина и пословне информатике. Департман пружа неопходне компетенције за обављање економских и информатичких послова у предузећима, профитним и непрофитним организацијама, као и у државним органима и институцијама, како у домаћим, тако и у међународним размерама.

На Департману за економске науке изводи се настава на основним академским студијама (ОАС) и мастер академским студијама (МАС). Основне академске студије реализују се кроз два акредитована студијска програма: Економија и Пословна информатика. Мастер академске студије реализују се, такође, кроз два акредитована студијска програма: Економија и Изградња капацитета за развој јавног сектора.

Смерови - Основне академске студије

Економија

Пословна информатика

Мастер академске студије

Економија

Изградња капацитета за развој јавног сектора

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И УСЛОВИ УПИСА - ДЕПАРТМАН ЗА ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ

 

На конкурс за упис у прву годину основних академских студија могу конкурисати сви кандидати са завршеном средњом школом у трајању од 4 године.
На пријемном испиту за смер Економија и Пословна информатика полажу се тестови из два од понуђена три предмета:
Математика
Информатика
Основи економије

 

 

 

Информације о департману

Департман за економске науке

Шеф департмана:
Доц. др Ернад Кахровић
ekahrovic@np.ac.rs

Друштвене мреже