ERASMUS +

09.04. - 10.04.2019.

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru održan je sastanak učesnika Erazmus + projekta „BEOPEN.“

Razgovarano je o dosadašnjim rezultatima u realizaciji ovog projekta koji je usmeren na jačanje angažmana univerziteta u otvorenoj nauci.

„BEOPEN“ je strukturalni projekat koji se finansira iz Erazmus + izgradnje kapaciteta u akciji visokog obrazovanja. Projekat koordinira Univerzitet u Novom Sadu.