DEPARTMAN ZA

FILOLOŠKE NAUKE

Na ovom Departmanu obrazuju se i usavršavaju studenti za oblast srbistike, anglistike i nauke o književnosti i  osposobljavaju za dalji naučnoistraživački rad. Studenti stiču naučna i stručna znanja i veštine u skladu sa potrebama društva i projektovanim društvenim razvojem. Studijski programi na ovom Departmanu osmišljeni su tako da na celovit i produbljen način osposobljavaju studente za prosvetnu delatnost, za rad u naučnim institutima, institucijama kulture i u medijima. Studentima je omogućeno sticanje širih znanja i veština u oblasti filologije. Ona ih osposobljavaju da rešavaju konkretne probleme u oblasti filologije. Imajući u vidu značaj filologije i njenu inkorporiranost u sve sfere života i rada, stručnjaci ovih profila imaju društveno opravdane i korisne kompetencije. Na Departmanu su objedinjene delatnosti visokog obrazovanja i naučnoistraživačka delatnost kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja, koji treba da osposobi studente za prepoznatljive, društveno opravdane i korisne profesije i zanimanja, koje su od opšte i fundamentalne važnosti za društveni razvoj.

Na Departmanu za filološke nauke se izvodi nastava na osnovnim akademskim stdijama (OAS) i diplomskim akademskim studijama (DAS)

Smerovi - Osnovne akademske studije

Srpska književnost i jezik

Engleski jezik i književnost

Master akademske studije

Srpska književnost i jezik

Engleski jezik i književnost

Integrisane akademske studije

Srpska književnost i jezik

Engleski jezik i književnost

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE

Pravo na upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.

Prijemni ispit razlikuje se u zavisnosti od smera:

Na prijemnom ispitu za smer Srpska književnost i jezik polaže se test iz predmeta:

Srpski jezik i književnost.

Na prijemnom ispitu za smer Engleski jezik i književnost polaže se test iz predmeta:

Engleski jezik i književnost.

 

Informacije o departmanu

Departman za filološke nauke

Šef departmana:
doc. dr Aleksandra Popin
apopin@np.ac.rs

Društvene mreže