DEPARTMAN ZA

FILOZOFSKE NAUKE

Na ovom Departmanu realizuju se dva studijska programa: Psihologija (osnovne i master akademske studije) i Vaspitač u predškolskim ustanovama (osnovne akademske studije).

Studijskim programom Psihologija objedinjuju se delatnosti visokog obrazovanja i naučnoistraživačka delatnost, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Akcenat programa je na kompetentnoj praktičnoj pripremi studenata za usvajanje i demonstraciju konceptualnog znanja iz suštinskih oblasti psihologije kao i na samostalnosti u primeni statističkih metoda u oblasti društveno-humanističkih nauka. Suštinske oblasti uključuju istraživačke metode, biološke osnove ponašanja, kognitivnu psihologiju, psihologiju ličnosti i individualne razlike, razvojnu, socijalnu i kliničku psihologiju.

Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama u četvorogodišnjem trajanju oslonjen je na najnovije rezultate inostranih i domaćih pedagoško-psiholoških istraživanja svih aspekata razvoja i učenja dece u ranom uzrastu.

Opšti cilj ovog studijskog programa je da se teorijskom nastavom i neposrednim praktičnim radom stiču stručne kompetencije vaspitača kao reflektivnog praktičara, osobe koja će uvoditi nove metode, resurse, realizovati istraživanja, evaluirati dečji napredak, ali i spostveni rad, u cilju podsticanja idividualnih osobenosti predškolskog deteta u njegovim razvojnim aktivnostima i pripremi za školu.

Smerovi - Osnovne akademske studije

Psihologija

Vaspitač u predškolskim ustanovama

Master akademske studije

Psihologija

Obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - DEPARTMAN ZA FILOZOFSKE NAUKE

 

Na konkurs za upis u prvu godinu studija mogu konkurisati svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.

Na prijemnom ispitu za smer Psihologija polažu se :

Test iz opšteg znanja – informisanosti

Poznavanje psihologije

Na prijemnom ispitu za smer Vaspitač u predškolskim ustanovama polažu se:

Eliminacioni test sklonosti i sposobnosti (fizičke sposobnosti, muzika i govor)

Srpski jezik ili poznavanje psihologije po izboru

Test iz opšteg znanja – informisanosti

 

 

 

 

Informacije o departmanu

Departman za filozofske nauke

Šef departmana:
prof. dr Dragan Bogdanović
dbogdanovic@np.ac.rs

Društvene mreže