DEPARTMAN ZA

HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE NAUKE

Departman se bavi izvođenjem nastave u oblastima hemije, poljoprivredne proizvodnje, prehrambene tehnologije i biotehnologije, kao i naučnim istraživanjima iz tih oblasti. Studenti stiču znanja i veštine iz oblasti osnovnih i aplikativnih nauka, primenjivih u poljoprivrednim, proizvodnim i uslužnim delatnostima.

Nastava se izvodi po modernim i fleksibilnim planovima i programima i stiču se kako teorijska, tako i praktična znanja u odabranim oblastima. Male grupe, u kojima se na Departmanu radi, omogućavaju brži i bolji razvoj svakog studenta ponaosob.

Na Departmanu za hemijsko-tehnološke nauke izvodi se nastava na osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama i doktorskim studijama.

Smerovi - Osnovne akademske studije

Hemija

Poljoprivredna proizvodnja

Master akademske studije

Hemija

Doktorske akademske studije

Biotehnologija

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - DEPARTMAN ZA HEMIJSKO - TEHNOLOŠKE NAUKE

 

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.

Na prijemnom ispitu za smer Hemija polaže se test iz predmeta:

Hemija.

 

 

Informacije o departmanu

Departman za hemijsko-tehnološke nauke

Šef departmana:
Prof. dr Tanja Soldatović

tsoldatovic@np.ac.rs

Društvene mreže