In memoriam: Doc. dr Dženis Pučić

Juče je u Novom Pazaru u 52. godini, iznenada preminuo dr Dženis Pučić, docent
na Departmanu za matematičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru.
Njegovo ime vezano je za datume koji imaju istorijski značaj za ovu
visokoobrazovnu instituciju, Pučić pripada prvoj generaciji studenata doktorskih
studija i prvi je doktor nauka Državnog univerziteta u Novom Pazaru.
Dao je veliki doprinos nastavno-naučnom radu na Departmanu za matematičke
nauke, bio je šef studijskog programa Matematika na osnovnim i master studijama,
mentor i član brojnih komisija za odbranu brojnih master radova. Učestvovao je u
organizaciji međunarodne matematičke konferencije “Savremeni problemi
matematike, mehanike i informatike”. Autor je više udžbenika, zbirki zadataka i
naučnih dela.
Dženis Pučić je bio član Upravnog odbora Centra za unapređenje i popularizaciju
matematike i član Saveta Državnog univerziteta u dva mandata.
Njegovom smrću Državni univerzitet u Novom Pazaru izgubio je izuzetnog
nastavnika, predanog radu i svojim studentima, sa vrlinama koje krase samo retke
ljude. Prioritet je davao neposrednom radu sa studentima, kojima je nesebično
prenosio znanje. Kolektiv će ga pamtiti kao principijelnog i dobrog čoveka, koji je,
iako je imao dovoljno razloga da se ponosi sobom i svojim uspesima, bio
nenametljiv i skroman.