Испитна питања – Биомедицинске науке

ИСПИТНА ПИТАЊА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 2
Анатомија 1
Интернет у едукацији и рехабилитацији
Комуникологија
Кинезитераписке-технике
Увод у рехабилитацију

Социјална медицина и здравствено осигурање
Енглески језик 1
Статистика и информатика
Анатомија 2
Физиологија са биохемијом
Енглески језик 2
Основе специјалне едукације и рехабилитације
Медицинска етика
Хумана екологија
Технике масазе
Опста физикална терапија
Патологија са патофизиологијом
Балнеоклиматологија
Клиницка биомеханика
Основи кинезиологије
Опста кинезитерапија
Програмирање у рехабилитацији
Интернет у едукацији и рехабилитацији
Ортопедија са трауматологијом
Физикална медицина
Кинезитерапијске технике
Основи интерне медицине 1
Wеллнес и фитнесс програм
Неурологија
Основи интерне медицине 2
Децја рехабилитација
Медицинска психологија
Хирургија
Процена функционалне и моторицке способности у рехабилитацији
Медицинска рехабилитација 1
Клиницка физикална терапија 1
Медицинска рехабилитација 2
Клиницка физикална терапија 2
Кинезиометрија
Вестине комуницирања са пацијентом
Економика у рехабилитацији и здравству
Маркетинг у рехабилитацији
Рехабилитација у спорту
Стручна клиничка пракса

 

ЛИТЕРАТУРА

2 Прикупљање, средјивање и приказивање података
Биомедицинске основе специјалне едукације и рехабилитације
Физикална медицина ИВ година
Општа физикална терапија
Основе специјалне едукације и рехабилитације
Увод у рехабилитацију

Социологија

Анатомија
Енглески језик 1
Активности у природи
Анатомија 3+2
Теорија и методика атлетике
Теорија и методика борилачких спортова
Дијагностика и прогностика у спорту и физичком васпитању
Енглески језик и књижевност
Фитнесс
Физиологија 3+2
Хигијена
Информатика
Исхрана спортиста
Акробатика
Баскет
Фудбал
Методика физичког васпитања
Објекти и реквизити
Плес
Биологија развоја човека са медицином спорта
Ритмичка гимнастика
Спортска гимнастика
Теорија и методика кошарке
Теорија и методика пливања
Теорија и методика спортског тренинга
Мали фудбал
Методика скијања 1
Методика скијања 2
Методика скијања 3
Методика скијања 4
Рукомет
Историја физичке културе
Одабрана поглавља из методике физичког васпитања
Менаџмент и маркетинг у спорту
Методика моторичког учења и контроле
Методика игара у физичком васпитању
Одбојка на песку
Теорија и методика опоравка спортиста
Психологија
Основе статистике
Теорија и методика рекреације
Антропомоторика
Бокс
Теорија физичке културе
Здрави стилови живота
Биомеханика
Теорија и методика корективне гимнастике
Спорт особа са посебним потребама
Теорија и методика одбојке
Вежбе обликовања
Испитна питања из педагогије
Социологија

ЛИТЕРАТУРА

2 Прикупљање, средјивање и приказивање података
Биомедицинске основе специјалне едукације и рехабилитације
Физикална медицина ИВ година
Општа физикална терапија
Основе специјалне едукације и рехабилитације
Увод у рехабилитацију