Испитна питања – Филолошке науке

1 година

Енглески језик 1

Енглески језик 2

Основи информатике

Правопис српског језика са основама академског писања

Стандардни српски 1Фонетика са фонологијом

Старословенски језик

Теорија књижевности 1

Теорија књижевности 2

Усмена књижевност

Увод у лингвистику

2 година

Енглески језик 3

Енглески језик 4

Књижевност од ренесансе до класицизма

Књижевност за децу и омладину

Културна историја Срба

Лексикологија и фразеологија

Општа књижевност И, стари и нови програм

Општа књижевност ИИ, нови програм

Општа књижевност ИИ, стари програм

Српска и бошњачка национална култура у европском контексту

Српска књижевност ИX века 1

Стандардни српски језик 2: Морфологија

Увод у Развојну психологију

3 година

Бошњачка књижевност XX века 1

Бошњачка књижевност XX века 2

Дијалектологија са акцентологијом
Историјска граматика српског језика

Језичка култура

Општа књижевност ИИИ, нови програм

Општа књижевност ИИИ, стари програм

Општа књижевност ИВ, нови програм

Педагогија

Социологија

Српска књижевност XX века 1 – модерна

Стандардни српски језик 3 Синтакса
Заштита животне средине

Језик алхамијадо књижевности

Упоредна граматика словенских језика
4 година

Методика настава српског језика и књижевности са методичком праксом

Методика настава српског језика и књижевности
Норма језика

Нове наставне методологије
Писање књижевних приказа – стари план

Поетика усмене прозе

Психологија образовања

Савремене теорије језика

Српска књижевност XX века 2 – авангарда

Српска књижевност XX века 3 – од 1945 до 2000

Учење и настава

Књижевност јужнословенских народа на почетку XXИ века

Креативно писање нови план

Креативно писање стари план
Стари наставни план

Бошњачка књижевност од аустроугарског периода
Књижевност ренесансе и барока

Савремена књижевност јужнословенских народа 1
Савремена књижевност јужнословенских народа 2

Савремена књижевност јужнословенских народа 3

Семантика и семиологија

Српска књижевност 18. Века
5 година

Имагологија: слика другог у српској књизевности

Књижевне теорије XX века

Методологија и техника израде научног рада

Неомитологизам у српској поезији XX века

Религијски подтекст савремене књижевности

Савремено књижевно стваралаштво у рашком и санџачком крају

Семантика и семиотика текста
Стилистика српског језика
Упоредна граматика индоевропских језика

ЛИТЕРАТУРА

Стилистика српског језика

Синтакса

ЕЈиК- Методика наставе енглеског језика 1

ЕЈиК- Методика наставе енглеског језика 2

ЕЈиК – Фонетика енглеског језика

ЕЈиК – Енглески као језик струке 2

ЕЈиК – Енглески као језик струке 1

Колокације у енглеском и српском  

Енглеска књижевност 2

Енглеска књижевност 1

Америчка књижевност 1

Америчка књижевност 2

Шекспирове велике трагедије

1 година

Америчка историја и култура – англисти

Енглески језик 1

Енглески језик 2

Морфологија енглеског језика 1

Морфологија енглеског језика 2

Увод у студије енглеског језика

Енглески језик 1

Енглески језик 2

Основи информатике

Правопис српског језика са основама академског писања

Стандардни српски 1Фонетика са фонологијом

Старословенски језик

Теорија књижевности 1

Теорија књижевности 2

Усмена књижевност

Увод у лингвистику

2 година

Енглески језик 3

Енглески језик 4

Књижевност од ренесансе до класицизма

Књижевност за децу и омладину

Културна историја Срба

Лексикологија и фразеологија

Општа књижевност И, стари и нови програм

Општа књижевност ИИ, нови програм

Општа књижевност ИИ, стари програм

Српска и бошњачка национална култура у европском контексту

Српска књижевност ИX века 1

Стандардни српски језик 2: Морфологија

Увод у Развојну психологију

3 година

Енглески као језик струке 3, Испит

ЕЈ 6, Превод, Испит

ЕЈ 6, Граматика, испитна питања

ЕЈ 5, Превод, Испит
ЕЈ 5, Граматика, испитна питања

ЕЈ 4, Синтакса 2
ЕЈ 3, Синтакса 1
Анимирани филм у настави енглеског језика

Бошњачка књижевност XX века 1

Бошњачка књижевност XX века 2

Дијалектологија са акцентологијом
Историјска граматика српског језика

Језичка култура

Општа књижевност ИИИ, нови програм

Општа књижевност ИИИ, стари програм

Општа књижевност ИВ, нови програм

Педагогија

Социологија

Српска књижевност XX века 1 – модерна

Стандардни српски језик 3 Синтакса
Заштита животне средине

Језик алхамијадо књижевности

Упоредна граматика словенских језика
4 година

Савремена Америка – англисти

Савремена Америка – англисти

Методика настава српског језика и књижевности са методичком праксом

Методика настава српског језика и књижевности
Норма језика

Нове наставне методологије
Писање књижевних приказа – стари план

Поетика усмене прозе

Психологија образовања

Савремене теорије језика

Српска књижевност XX века 2 – авангарда

Српска књижевност XX века 3 – од 1945 до 2000

Учење и настава

Књижевност јужнословенских народа на почетку XXИ века

Креативно писање нови план

Креативно писање стари план
Стари наставни план

Бошњачка књижевност од аустроугарског периода
Књижевност ренесансе и барока

Савремена књижевност јужнословенских народа 1
Савремена књижевност јужнословенских народа 2

Савремена књижевност јужнословенских народа 3

Семантика и семиологија

Српска књижевност 18. Века
5 година

Имагологија: слика другог у српској књизевности

Књижевне теорије XX века

Методологија и техника израде научног рада

Неомитологизам у српској поезији XX века

Религијски подтекст савремене књижевности

Савремено књижевно стваралаштво у рашком и санџачком крају

Семантика и семиотика текста
Стилистика српског језика
Упоредна граматика индоевропских језика

хровић