Испитна питања – Филозофске науке и уметност

Етика и морал

Социјална патологија

Социологија

Педагогија

Динамика партнерских односа

Психологија породице

Енглески језик 2

Комуникологија

Увод у психологију

Физиолоске основе психицких појава
Статистика 1
Основи информатике
Енглески језик 1
Когнитивна психологија
Психологија мотивације и емоција
Методологија психолошких истраживаја
Статистика 2

Енглески језик 2

Хумана генетика

Еволуциона психологија
Психологија учења
Увод у развојну психологију
Психометрија 1
Енглески језик 3
Социологија

Психометрија 2

Развојна психологија

Психологија мишљења и интелигенције

Психологија личности

Енглески језик 4

Општа културологија

Језичка култура

Основи социјалне психологије

Основи педагошке психологије

Основи психопатологије

Психопатологија развојног доба

Психологија лицности-практикум

Осови клиничке психологије

Основи психотерапије и саветовања

Педагошка психологија практикум

Психологија спорта

Социјална патологија

Еколошка психологија

ЛИТЕРАТУРА

Социјална патологија – о предмету

Предавање 1
Предавање 2
Предавање 3
Предавање 4
Предавање 5
Предавање 6
Предавање 7

Психологија одраслог доба и старења – о предмету

Предавање 1
Предавање 2
Предавање 3
Предавање 4
Предавање 4-2
Предавање 5
Предавање 5-2

Основи клиничке психологије – о предмету

Предавање 1
Предавање 2
Предавање 3
Предавање 4
Предавање 5
Испитна питања

Ментално здравље – о предмету

Предавање 1
Предавање 2
Предавање 3
Предавање 4
Предавање 5
Предавање 6
Предавање 7
Предавање 8
Предавање 9
Предавање 10
Испитна питања

Психолошке интервенције у кризним ситуацијама – о предмету

Предавање 1
Предавање 2
Предавање 3
Предавање 4
Предавање 5
Предавање 6
Предавање 7
Испитна питања

Материјал за вежбе:

Акутна реакција на стрес
Деменција
Поремећаји прилагођавања
Поремећаји расположења
Посттрауматски стресни поремећај
Схизофренија

ДАСС-21
ММСЕ
МоЦА
ПХQ2&9
ПХQ9 Сербиан фор Сербиа

Материјал за вежбе, предмет Ментално здравље (Психологија ОАС):

Принципи ефективних превентивних програма
Превенција
Модели менталног здравља

Материјал за вежбе, предмет Психолошке интервенције у кризним ситуацијама (Психологија ОАС):Катастрофе
Криза код старијих особа
Криза узрокована болешћу
Кризна интервенција повезана са паником
Стресом узроковани поремећаји
Траума изазвана силовањем
Трауматска искуства код деце
Злостављање
Статистика:
2 Увод у корисцење програмског пакета СПСС
ИИИ и ИВ предавање из статистике и база за ИИИ вежбу