Испитна питања – Филозофске науке и уметност

Испитна питања из Породичне педагогије

Етика и морал

Социјална патологија

Социологија

Педагогија

Динамика партнерских односа

Психологија породице

Енглески језик 2

Комуникологија

Увод у психологију

Физиолоске основе психицких појава
Статистика 1
Основи информатике
Енглески језик 1
Когнитивна психологија
Психологија мотивације и емоција
Методологија психолошких истраживаја
Статистика 2

Енглески језик 2

Хумана генетика

Еволуциона психологија
Психологија учења
Увод у развојну психологију
Психометрија 1
Енглески језик 3
Социологија

Психометрија 2

Развојна психологија

Психологија мишљења и интелигенције

Психологија личности

Енглески језик 4

Општа културологија

Језичка култура

Основи социјалне психологије

Основи педагошке психологије

Основи психопатологије

Психопатологија развојног доба

Психологија лицности-практикум

Осови клиничке психологије

Основи психотерапије и саветовања

Педагошка психологија практикум

Психологија спорта

Социјална патологија

Еколошка психологија

Методологија педагошких истраживања

Општа педагогија

ЛИТЕРАТУРА

Социјална патологија – о предмету

Предавање 1
Предавање 2
Предавање 3
Предавање 4
Предавање 5
Предавање 6
Предавање 7

Психологија одраслог доба и старења – о предмету

Предавање 1
Предавање 2
Предавање 3
Предавање 4
Предавање 4-2
Предавање 5
Предавање 5-2

Основи клиничке психологије – о предмету

Предавање 1
Предавање 2
Предавање 3
Предавање 4
Предавање 5
Испитна питања

Ментално здравље – о предмету

Предавање 1
Предавање 2
Предавање 3
Предавање 4
Предавање 5
Предавање 6
Предавање 7
Предавање 8
Предавање 9
Предавање 10
Испитна питања

Психолошке интервенције у кризним ситуацијама – о предмету

Предавање 1
Предавање 2
Предавање 3
Предавање 4
Предавање 5
Предавање 6
Предавање 7
Испитна питања

Материјал за вежбе:

Акутна реакција на стрес
Деменција
Поремећаји прилагођавања
Поремећаји расположења
Посттрауматски стресни поремећај
Схизофренија

ДАСС-21
ММСЕ
МоЦА
ПХQ2&9
ПХQ9 Сербиан фор Сербиа

Материјал за вежбе, предмет Ментално здравље (Психологија ОАС):

Принципи ефективних превентивних програма
Превенција
Модели менталног здравља

Материјал за вежбе, предмет Психолошке интервенције у кризним ситуацијама (Психологија ОАС):Катастрофе
Криза код старијих особа
Криза узрокована болешћу
Кризна интервенција повезана са паником
Стресом узроковани поремећаји
Траума изазвана силовањем
Трауматска искуства код деце
Злостављање
Статистика:
2 Увод у корисцење програмског пакета СПСС
ИИИ и ИВ предавање из статистике и база за ИИИ вежбу

Методологија педагошких истраживања

Општа педагогија

Етика и морал

Социологија културе

Методика развоја почетних математичких појмова 2
Математика
Социологија породице
Методика развоја математицких појмова 1
Педагогија
Наука о човеку
Софтверски практикум
Испитна питања из предмета Природне науке 1
Испитна питања из предмета Природне науке 3
Испитна питања из предмета Методика васпитно-образовног рада
Испитна питања из предмета Педагогија
Испитна питања из предмета Предшколска педагогија
Испитна питања из предмета Породична педагогија
Испитна питања из предмета Методологија педагошких истраживања
Испитна питања из предмета Грађанско васпитање
Основи теорије књижевности
Хисторија писма
Књизевност за децу питања
Испитна питања за предмет Сценска уметност.
ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ МЕТОДИКА
Српски језик 1 – испитна питања
Српски језик 2 – испитна питања