Испитна питања – Правне науке

Испитна питања из предмета – Људска права

Испитна питања из предмета Међународно трговинско право, 2022/2023

Трговинско право, 2022/2023

Породично право

Економска политика

Социологија

Кривично право

Испитна питања из Уставног права
Испитна питања из Међународног јавног права
Основи економије
Наследно право
Енглески језик 1
Комуникологија
Испитна питања из предмета Управно право  
Испитна питања из предмета Увод у право
Испитна питања из предмета Кривично право, 2019
Испитна питања из предмета Кривично процесно право
Испитна питања из предмета Криминалистика, 2019
Испитна питања из предмета Право извршења кривичних санкција, 2019/2020
Испитна питања из предмета Породично право
Литература и испитна питања из предмета Облигационо право
Испитна питања из предмета Увод у грађанско право и стварно право
Испитна питања из предмета Наследно право, 2018
Испитна питања из предмета Еколошко право
Испитна питања из предмета Савремене демократије
Испитна питања из предмета Методологија НИР-а на мастер студијама
Испитна питања из предмета Правна историја
Испитна питања из предмета Римско правo
Испитна питања из предмета Радно право
Испитна питања из предмета Грађанско процесно право
Испитна питања из Службеничког права
Испитна питања из Социјалног права
Испитна питања из Међународног приватног права, 2022/23
Испитна питања из Увода у право 2014/15
Закон о облигационим односима – општи део
Кривично процесно право – нова испитна питања
Испитна питања из предмета Европско радно право
Испитна питања из предмета Уставна историја Србије
Испитна питања за ИИИ колоквијум из предмета Криминологија
Испитна питања из предмета Криминологија
Испитна питања из предмета Криминалистика
Испитна питања из предмета Локална самоуправа
Испитна питања из предмета Међународно приватно право
Испитна питања из предмета Међународно хуманитарно право
Испитна питања из предмета Право интелектуалне својине
Литература за предмет Правна исорија
Коментар закона о парничним поступку са судском праксом
Породицни закон
Радна верзија Законика о својини и другим стварним правима

Испитна питања из Међународног кривичног права

Испитна питања за ИИ колоквијум из предмета Криминологија

Испитна питања за И колоквијум из предмета Криминологија

Испитна питања за колоквијум из Међународног приватног права

Испитна питања из Кривичног права – општи део