Испитна питања – Природно математичке науке

Математичка анализа
Математичка анализа 1
Математичка анализа 2
Математичка анализа 4
ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА
Геометрија 1
Геометрија 2
Линеарна алгебра 2
Елементарна математика
Комбинаторика
Дискретна математика
Вероватноћа
Вероватноћа и статистика
Статистика
Методика наставе информатике
Алгебарске структуре
Методика наставе математике 2
Методика наставе математике 1
Линеарна алгебра 1
Анализа 3
Математичка логика
Нумеричка анализа
Основи информатике
Математичка анализа 4
Веб дизајн
Комуникологија
Аналитичка геометрија
Диференцијална геометрија

ЛИТЕРАТУРА

Лекције из Дискретне математике

Аналитичка геометрија
Геометрија 2

Моделирање задатог објекта у Гоогле СкетцхУп-у (школска 2013/2014)
Мост (Белма Шмрковић)
Ћуприја (Мирсад Кршић, Раиф Ујкановић, Азамела Папић)
Гранде хотел (Надица Грујичић)
Хотел-завршно (Надица Грујичић)
Гарнитура (Веселин Милекић, Наташа Глишовић, Мирјана Милосављевић)
Угаона гарнитура (Веселин Милекић, Наташа Глишовић, Мирјана Милосављевић)

Моделирање задатог објекта у Гоогле СкетцхУп-у (Школска 2012/2013)

Џамија (Џевад Таловић, Кемал Бишевац, Ђорђе Марковић)
Кућа (Петровић Иван, Петронијевић Радмила, Васовић Цмиљка)
Столица (Енес Бећовоћ, Мевлида Бадић, Елма Јукић)
Столица (Миљана Стевовић)

Моделирање објекта у Гоогле СкетцхУп-у из датих пројекција

Задаци за вежбу из моделовања

Конструкција пројекта датог објекта

Задаци за вежбу

Пројективна геометрија
Нацртна геометрија

Аналитичка геометрија
Тестови школске 2013/2014

Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4

Активности на предавањима

Тест 2
Тест 3
Тест 4
Колоквијуми
Први колоквијум
Други колоквијум

Писмени испит

јануарски рок
јунски рок

Диференцијална геометрија

Међународно трговинско право, 2022/2023

Пословно право

Обрада резултата мерења

Енглески језик 1 – испитна питања

Прехрамбени адитиви – испитна питања

Математика 2
Математика 1
ХЕМИЈСКА КИНЕТИКА И КАТАЛИЗА
Дидактика
Аналитичка хемија
Биохемија физиолошки активних једињења
Биохемија
Енглески језик
Физичка хемија
Хемија природних производа
Инструментална аналитичка хемија
Језичка култура и правопис
Колоидна хемија
Култура изражавања и правопис српског језика
Математика 1
Математика 2
Механизми неорганских реакција
Механизми органских реакција
Методика наставе хемије
Молекулско моделирање-области за испит
Неорганска хемија
Општа екологија
Општа хемија
Органометална хемија
Органска хемија 1
Органска хемија 2
Основи биологије
Прехрамбени адитиви
Прехрамбени адитиви
Препаративна органска хемија
Примена рачунара-области за испит
Психологија
Школска пракса
Структурне инструменталне методе
Виша неорганска хемија
Виша органска хемија
Заштита животне средине
Педагогија
Хемија животне средине

ЛИТЕРАТУРА

Листа бибилиотечких јединица релевантних за СП Хемија
Основи електронике

Рукопис на увид јавности: „Механизми неорганских реакција“, аутор проф. др Тања Солдатовић

* Оригинални рукопис се налази на увиду јавности у библиотеци Државног универзитета у Новом Пазару.

Систематика биљака

Еволуциона психологија

Еволуција испитна питања

Екологија и географија животиња испитна питања

Екологија и географија биљака испитна питања

Морфологија и анатомија биљака испитна питања

Систематика и филогенија висих биљака испитна питања

Биоетика
Физиологија биљака
Органска хемија
Комуникологија
Биологија ћелије и ткива
Опста физиологија са биофизиком
Упоредна физиологија животиња
Физиологија понашања
Биологија човека
Биологија канцера
Биохемија физиолошки активних једињења
Биохемија
Биоиндикатори
Општа микробиологија
Основи молекуларне биологије
Примењена микробиологија
Примењена екологија
Заштита животне средине
Општа хемија/Општа и неорганска хемија
Математика
Морфологија и Анатомија хордата
Развиће животиња
Систематика хордата
Методика наставе биологије
Енглески језик 1/2/3
Општа екологија
Основи алгологије и микологије
Основи еволуционе биологије
Биостатистика
Генетика
Медицинска генетика