Izvestaji komisija za izbor nastavnika

Izvestaji komisija za izbor nastavnika

Referat komisije o prijavlјenim kandidatima stavlјa se na uvid javnosti na internet stranici Univerziteta.
Primedbe na referat Komisije o prijavlјenim kandidatima može se dostaviti Univerzitetu u roku od 15 dana od dana objave obaveštenja u pisanoj formi.