Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021 GODINU

Javna nabavka br. JNOP-14/19-01

Obavečtenje o obustavi postupka javne nabavke
Obustavlja se postupak nabavke usled proglašenja vanrednog stanja a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije.
http://www.dunp.np.ac.rs/obavestenje-o-nacinu-rada-i-organizovanja-nastave-na-drzavnom-univerzitetu-u-novom-pazaru/
Poziv za podnošenje ponuda JNOP-14/19-01
Konkursna dokumentacija JNOP-14/19-01

Objedinjena nabavka dobara na projektu ERAZMUS+KA2 DUALEDU

Objedinjena nabavka dobara na projektu ERAZMUS+KA2 DUALEDU – računarska oprema, softveri i laboratorijska oprema

Za detaljne informacije: http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/nabavke/jnabavke.php

Rok za dostavljanje ponuda: 15.11.2018. godine do 11:00 časova
Kontakt osoba: doc. dr Žarko Mišković,
Kontakt telefon: 064/1832-989

Javna nabavka br. JNMV-13/18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-13/18

Odluka o dodeli ugovora JNMV-13/18

Dodatna objašnjenja JNMV-13/18

Izmenjene stranice broj 7,8,9 i 22 konkursne dokumentacije broj JNMV-13/18

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-13/18

Konkursna dokumentacija JNMV-13/18

Prilozi:

Tehnički opis

Predmer radova

Javna nabavka br. JNMV-12/18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-12/18

Odluka o dodeli ugovora JNMV-12/18

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-12/18

Konkursna dokumentacija JNMV-12/18

Javna nabavka br. JNMV-11/18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNOP-11/18

Odluka o dodeli ugovora JNOP-11/18

Dodatna objasnjenja JNOP-11/18

Izmenjene stranice broj 8 i 27 konkursne dokumentacije broj JNOP-11/18

Poziv za podnosenje ponuda JNOP-11/18

Konkursna dokumentacija JNOP-11/18

Javna nabavka br. JNMV-08/18

Odluka o obustavi postupka JNMV 08-18

Obaveštenje o obustavi postupk JNMV 08-18

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-08/18

Konkursna dokumentacija JNMV-08/18

Prilozi:

Tehnički opis

Predmer radova

Javna nabavka br. JNMV-05/18

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JNMV-05/18

Odluka o dodeli ugovora JNMV-05/18

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Odgovori na pitanja i dodatna pojašnjenja u postupku nabavke broj JNMV-05/18

Izmenjena stranica broj 22/32 konkursne dokumentacije

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-05/18

Konkursna dokumentacija JNMV-05/18

Javna nabavka br. JNMV-03/18

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JNMV-03/18 – Partija 1

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JNMV-03/18 – Partija 2

Odluka o dodeli ugovora JNMV-03/18

Izmenjene strane konkursne dokumentacije JNMV-03/18

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-03/18

Konkursna dokumentacija JNMV-03/18

Javna nabavka br. JNMV-02/18

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JNMV-02/18

Odluka o dodeli ugovora JNMV-02/18

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-02/18

Konkursna dokumentacija JNMV-02/18

Javna nabavka br. JNMV-01/18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV-01/18

Odluka o dodeli ugovora JNMV-01/18

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-01/18

Konkursna dokumentacija JNMV-01/18

Plan javnih nabavki za 2018 godinu

Plan javnih nabavki za 2018 godinu

Prve izmene i dopune Plana nabavki za 2018 godinu

Javna nabavka br. ERASMUS-02/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ERASMUS-02/17

Odluka o dodeli ugovora ERASMUS-02/17

Poziv za podnosenje ponuda ERASMUS-02/17

Konkursna dokumentacija ERASMUS-02/17

Javna nabavka br. JNMV-11/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-11/17

Odluka o dodeli ugovora JNMV-11/17

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-11/17

Konkursna dokumentacija JNMV-11/17

Javna nabavka br. JNOP-09/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNOP-09/17

Odluka o dodeli ugovora JNOP-09/17

Poziv za podnosenje ponuda JNOP-09/17

Konkursna dokumentacija JNOP-09/17

Javna nabavka br. JNMV-04/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-04/17

Odluka o dodeli ugovora za JNMV-04/17

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNMV-04/17

Dodatna obaveštenja u postupku nabavke broj JNMV-04/17

Izmenjene strane konkursne dokumentacije JNMV-04/17

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-04/17

Konkursna dokumentacija JNMV-04/17

Javna nabavka ERAZMUS + KA2 01/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-04/17

Odluka o dodeli ugovora za JNMV-04/17

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNMV-04/17

Dodatna obaveštenja u postupku nabavke broj JNMV-04/17

Izmenjene strane konkursne dokumentacije JNMV-04/17

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-04/17

Konkursna dokumentacija JNMV-04/17

Javna nabavka ERAZMUS + KA2 01/2017

Odluka o obustavi postupka za partiju 3 – termovizijska kamera

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1A

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna objašnjenja 8

Dodatna objašnjenja 7

Dodatna objašnjenja 6

Dodatna objašnjenja 5

Dodatna objašnjenja 4

Dodatna objašnjenja 3

Dodatna objašnjenja 2

Dodatna objašnjenja 1

Poziv za podnosenje ponuda ERAZMUS + KA2 01/2017

Konkursna dokumentacija ERAZMUS + KA2 01/2017

Javna nabavka br. JNMV-03/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-03/17

Odluka o dodeli ugovora za JNMV-03/17

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-03/17

Konkursna dokumentacija JNMV-03/17

Javna nabavka br. JNMV-01/17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-01/17

Odluka o dodeli ugovora za JNMV-01/17

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-01/17

Konkursna dokumentacija JNMV-01/17

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017 GODINU

Plan javnih nabavki za 2017 godinu

Prve izmene i dopune plana nabavki

Druge izmene i dopune plana nabavki

Treće izmene i dopune plana nabavki

Javna nabavka br. JNMV-14/16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-14/16

Odluka o dodeli ugovora za JNMV-14/16

Izmene stranica 11/38 i 24/38 Konkursne dokumentacije broj JNMV-14/16

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-14/16

Konkursna dokumentacija JNMV-14/16

Grafički prilozi JNMV-14/16

Javna nabavka br. JNOP-13/16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNOP 13/16

Odluka o dodeli ugovora za JNOP 13/16

Poziv za podnosenje ponuda JNOP-13/16

Konkursna dokumentacija JNOP-13/16

Javna nabavka br. JNMV-12/16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-12/16

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 12/16

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-12/16

Konkursna dokumentacija JNMV-12/16

Javna nabavka br. JNMV-11/16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-11/16

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 11/16

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-11/16

Konkursna dokumentacija JNMV-11/16

Dodatna objašnjenja za JNMV JNMV-11/16

Javna nabavka br. JNMV-04/16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-04/16

Odluka o dodeli ugovora za Javnu nabavku broj JNMV-04/16

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-04/16

Konkursna dokumentacija JNMV-04/16

Javna nabavka br. JNMV-01/16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-01/16

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-01/16

Konkursna dokumentacija JNMV-01/16

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016 GODINU

Prve izmene i dopune plana javnih nabavki za 2016 godinu

Druge izmene i dopune plana javnih nabavki za 2016 godinu

Treće izmene i dopune plana javnih nabavki za 2016 godinu

Četvrte izmene i dopune plana javnih nabavki za 2016 godinu

Plan javnih nabavki za 2016 godinu

Javna nabavka br. JNMV-08/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-08/15

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-08/15

Konkursna dokumentacija JNMV-08/15

Javna nabavka br. JNMV-07/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-07/15

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-07/15

Konkursna dokumentacija JNMV-07/15

Javna nabavka br. JNOP-06/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNOP-06/15

Poziv za podnosenje ponuda JNOP-06/15

Konkursna dokumentacija JNOP-06/15

Javna nabavka Tempus 2/2015

Poziv za podnosenje ponuda Tempus 2/2015

Konkursna dokumentacija Tempus 2/2015

Javna nabavka br. JNMV-05/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-05/15

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-05/15

Konkursna dokumentacija JNMV-05/15

Javna nabavka br. JNOP-04/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-04/15

Poziv za podnosenje ponuda JNOP-04/15

Konkursna dokumentacija JNOP-04/15

Grafički prilozi :

Poglavlje 1 – Grafički prilozi

Poglavlje 2 – Grafički prilozi

Poglavlje 3 – Grafički prilozi

Dodatna obaveštenja i objašnjenja :

Dodatna objašnjenja za JNOP-04/15

Javna nabavka br. JNMV-03/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-03/15

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-03/15

Konkursna dokumentacija JNMV-03/15

Javna nabavka Tempus 1/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Tempus 1/2015

Poziv za podnosenje ponuda Tempus 1/2015

Konkursna dokumentacija Tempus 1/2015

Dodatna objašnjenja za Tempus-1/2015

Dodatna objašnjenja za Tempus-1/2015 br.2

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije Tempus-1/2015 (str.13 i str.26)

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije Tempus-1/2015 (str.4, 6 i str.49)

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije Tempus-1/2015 (str.26,32,40,44 i str.47)

Javna nabavka br. JNMV-02/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-02/15

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-02/15

Konkursna dokumentacija JNMV-02/15

Javna nabavka br. JNOP-01/15

Odluka o obustavi postupka JNOP-01/15

Poziv za podnosenje ponuda JNOP-01/15

Konkursna dokumentacija JNOP-01/15

Dodatna obaveštenja i objašnjenja:

Dodatna obaveštenja za JNOP-01/15

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije:

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije JNOP-01/15, (str.3)

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije JNOP-01/15, (str.21 i str.22)

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije JNOP-01/15, (str.51 i str.52)

Grafički prilozi :

Partija 1 – Grafički prilozi

Partija 2 – Grafički prilozi

Partija 3 – Grafički prilozi

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015 GODINU

Plan javnih nabavki za 2015 godinu

Javna nabavka - TEMPUS projekat: FUSE

Konkursna dokumentacija i javni poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka br. JNOP-09/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNOP-09/14

Poziv za podnosenje ponuda JNOP-09/14

Konkursna dokumentacija JNOP-09/14

Dodatna objašnjenja JNOP-09/14

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije JNOP-09/14, (str.9 i str.14)

Javna nabavka br. JNMV-08/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-08/14

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Javna nabavka br. JNMV-07/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-07/14

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatna objašnjenja

Dodatna objašnjenja 2

Dodatna objašnjenja 3

Dodatna objašnjenja 4

1. Izmenjene stranice JNMV 07-14

2. Izmenjene stranice JNMV 07-14

Javna nabavka br. JNOP-06/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNOP-06/14

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena stranica konkursne dokumentacije – str. 24

Izmenjena stranica konkursne dokumentacije – str. 27

Javna nabavka za Tempus projekat QinR

Javni poziv za prikupljanje ponuda

Javna nabavka br. JNMV-05/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-05/14

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka br. JNMV-04/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-04/14

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka br. JNMV-03/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-03/14

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka br. JNМV-02/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1 – Dunav osiguranje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 2 – DDOR Novi Sad

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 3 – Delta Generali

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Dodatna objašnjenja

Dodatna objašnjenja 2

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije – str. 2, 17 i 19

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije – str. 19

Javna nabavka br. JNOP-01/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNOP 01/14

Dokumenta za preuzimanje:

Poziv za podnošenje ponuda JNOP-01/14

Konkursna dokumentacija JNOP-01/14

Grafički prilozi za preuzimanje:

Osnova I sprata – postojeće stanje

Osnova I sprata – raspored funkcije

Presek A-A – novo stanje

Dodatna objašnjenja:

Dodatna objašnjenja JNOP – 01/14

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije:

Stranica br. 28

Stranica br. 34

Javna nabavka br. JNMV-15/13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dokumenta za preuzimanje:

Poziv za podnošenje ponuda JNMV-15/13

Konkursna dokumentacija JNMV-15/13

Dodatna objašnjenja:

Dodatna objašnjenja JNMV-15/13

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije:

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije JNMV-15/13

Javna nabavka br. JNMV-14/13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dokumenta za preuzimanje:

Poziv za podnošenje ponuda JNMV-14/13

Konkursna dokumentacija JNMV-14/13

Dodatna objašnjenja:

Dodatna objašnjenja JNMV-14/13

2. Dodatna objašnjenja JNMV-14/13

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije:

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije JNMV-14/13

2. Izmenjene stranice konkursne dokumentacije JNMV-14/13

Javna nabavka br. JNMV-13/13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponuda JNMV-13/13

Konkursna dokumentacija JNMV-13/13

Dodatna objašnjenja:

Dodatna objašnjenja JNMV-13/13

Obaveštenja:

Odluka o naknadnom otvaranju ponuda

Javna nabavka br. JNOP-12/13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija JNOP-12/13

Dodatna objašnjenja:

Dodatna objašnjenja JNOP-12/13

2. Dodatna objašnjenja JNOP-12/13

3. Dodatna objašnjenja JNOP-12/13

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije:

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije 14, 22 i 23

2. Izmenjene stranice konkursne dokumentacije

Javna nabavka br. JNMV-11/13

Predmet nabavke: Usluge osiguranja imovine, zaposlenih i studenata

Odluka o obustavi postupka JNMV 11-13
Konkursna dokumentacija JNMV 11-13

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 11-13

Izmenjene strane konkursne dokumentacije JNMV 11-13 1
Izmenjene strane konkursne dokumentacije JNMV 11-13 2
Izmenjene strane konkursne dokumentacije JNMV 11-13 3

Izmene konkursne dokumentacije

Izmenjena strana konkursne dokumentacije JNMV 11-13 str.7
Izmenjene strane konkursne dokumentacije JNMV 11-13 str.19,20
Izmenjena strana konkursne dokumentacije JNMV 11-13 str.24
Izmenjene strane konkursne dokumentacije JNMV 11-13 str.30,31,32

Izmenjene strane konkursne dokumentacije JNMV 11-13 str.19,20
Izmenjena strana konkursne dokumentacije JNMV 11-13 str.29

Izmenjena strana konkursne dokumentacije JNMV 11-13 str.29

Izmenjena strana konkursne dokumentacije JNMV 11-13 str.29-desno

Dodatna objašnjenja JNMV 11-13 1
Dodatna objašnjenja JNMV 11-13 2
Dodatna objašnjenja JNMV 11-13 3
Dodatna objašnjenja JNMV 11-13 4
Dodatna objašnjenja JNMV 11-13 5
Dodatna objašnjenja JNMV 11-13 7
Dodatna objašnjenja JNMV 11-13 8

Javna nabavka br. JNMV-10/13

Predmet nabavke: Opremanje kabinetskog enterijera

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – KTITOR

Konkursna dokumentacija JNMV 10-13

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 10-13

Javna nabavka br. JNOP-09/13

Predmet nabavke: Nabavka nameštaja za opremanje višenamenskog objekta.

Obavestenje о Zakljucenom Ugovoru JNOP 09-13

Dokumenta za preuzumanje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Izmenjene strane konkursne dokumentacije
Izmenjene strane konkursne dokumentacije 2
Izmenjene strane konkursne dokumentacije 3
Izmenjene strane konkursne dokumentacije 4

Potanja i odgovori:

Dodatna objašnjenja 1 JNOP 09-13
Dodatna objašnjenja 2 JNOP 09-13
Dodatna objašnjenja 3 JNOP 09-13
Dodatna objašnjenja 4 JNOP 09-13
Dodatna objašnjenja 5 JNOP 09-13
Dodatna objašnjenja 6 JNOP 09-13
Dodatna objašnjenja 7 JNOP 09-13
Dodatna objašnjenja 8 JNOP 09-13
Dodatna objašnjenja 9 JNOP 09-13