Kreativni centar

Kreativni centar osnovan je sa vizijom da se podstakne kreativnost i preduzetnički duh u akademskoj populaciji, istraže inovativni načini za učenje, podržani i olakšani modernim tehnologijama. Pokrenut je u okviru evropskog projekta Erazmus plus – Institucionalni okvir za unapređenje treće misije univerziteta. Moderno opremljen centar u okviru Državnog univerziteta u Novom Pazaru pruža studentima i profesorima da u prijatnoj atmosferi rade na novim idejama i projektima. Kako bi ostvarili što kreativnijije i naprednije ideje na raspolaganju studenti imaju 3D štampač, 3D olovku, 3D skener, univerzalna CNC mašina za modeliranje, vizualizacija zvuka, savremeni video projektor i video bim, računari, kamera i štampač.

Kontakt:

Mirza Ašćerić

065 619 55 45

razvojkarijere@np.ac.rc

mirza_asceric@hotmail.com