Мастер

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

Одлука о висини школарине за 2015/16. школску годину

 1. Студијски програм Право
 2. Студијски програм Економија
 3. Студијски програм Изградња капацитета за развој јавног сектора
 4. Студијски програм Српска књижевност и језик
 5. Студијски прогам  Енглески језик и књижевност
 6. Студијски програм Психологија 
 7. Студијски програм Математика
 8. Студијски програм Математика и физика
 9. Студијски програм Информатика и математика
 10. Студијски програм Информатика и физика
 11. Студијски програм Архитектура
 12. Студијски програм Грађевинарство
 13. Студијски програм Рачунарска техника
 14. Студијски програм Аудио и видео технологије
 15. Студијски програм Хемија
 16. Студијски програм Агрономија
 17. Студијски програм Прехрамбена технологија
 18. Студијски програм Биологија
 19. Студијски програм Спорт и физичко васпитање
 20. Студијски програм Рехабилитација
 21. Студијски програм Менаџмент у високом образовању
 22. Студијски програм Енергетска ефикасност у зградарству
 23. Студијски програм Енергетска ефикасност,обновљиви извори енергије и утицај на животну средину