DEPARTMAN ZA

MATEMATIČKE NAUKE

Departman se bavi izvođenjem nastave u oblastima matematike, informatike i fizike, kao i naučnim istraživanjima iz tih oblasti. Studenti stiču znanja i veštine iz oblasti matematičkih i srodnih nauka, primenljivih u proizvodnim i uslužnim delatnostima, kao i u obrazovnim institucijama osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja.

Nastava se izvodi po modernim i fleksibilnim planovima i programima i stiču se kako teorijska, tako i praktična znanja u odabranim oblastima. Male grupe, u kojima se na Departmanu radi, omogućavaju brži i bolji razvoj svakog studenta ponaosob.

Na Departmanu za matematičke nauke se izvodi nastava na osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama i doktorskim akademskim studijama.

Smerovi - Osnovne akademske studije

Matematika

Matematika i fizika

Informatika i matematika

Informatika i fizika

Integrisane akademske studije

Matematika

Master akademske studije

Matematika

Matematika i fizika

Informatika i matematika

Informatika i fizika

Doktorske akademske studije

Matematika

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - DEPARTMAN ZA MATEMATIČKE NAUKE

 

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.

Na prijemnom ispitu za smer Arhitektura polažu se testovi iz predmeta:

Matematika

Provera sklonosti i sposobnosti (slobodno crtanje, test percepcije prostora)

Na prijemnom ispitu za smer Građevinarstvo, Računarske tehnike i Audio i video tehnologije polaže se test iz predmeta:

Matematika

 

 

 

Informacije o departmanu

Departman za matematičke nauke

Šef departmana:
Prof. dr Miroslava Petrović-Torgašev
mirapt@kg.ac.rs

Društvene mreže