Međunarodna saradnja

Intenzivna međunarodna međuuniverzitetska saradnja počela je potpisivanjem Bolonjske deklaracije od strane rektora prof. dr Ćemala Dolićanina odnosno potpisivanjem Magna karte (Magna Charta Universitatum) 18.09. 2008. koja se odnosi na fundamentalna prava i slobode na univerzitetima. Tako se Državni univerzitet pridružio velikoj porodici univerziteta u Evropi.

Krenula je bujica potpisivanja ugovora o saradnji Univerziteta u Evropi i Aziji sa kojima je potpisan sporazum.

Linkovi ka stranim univerzitetima:

01. Universite de Nice Sophia Antipolis – Nice Sophia Antipolis
02. University Staatliche Fakultät für Pädagogik in Wien
03. Русский государственный социальный университет (Москва)
04. Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» (г. Саранск, Россия)
05. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Украјина)
06. Белорусский государственный университет (Република Беларусь)
07. University of Udine — Università di Udine (Italy)
08. Trakya Üniversitesi – TurskaSulejman Demirel University – Isparta, Turska
09. Žilinská univerzita u Žiline– Slovak
10. University of Sarajevo
11. University of East Sarajevo
12. University of Tuzla
13. University of Banja Luka
14. University of Montenegro