МНТР Србија

Пројекти Министарства за науку и технолошки развој Србије

 

Broj ugovora Naziv projekta Nosilac projekta Učesnici projekta
44007 Nove informacione tehnologije
za analitičko odlučivanje bazirane
na organizaciji eksperimenta i njihova
primena u biološkim, ekonomskim,
i sociološkim sistemima
Državni Univerzitet
u Novom Pazaru
Ćemal Dolićanin-rukovodilac
Tatjana Mirković
Ejub Kajan
Ulfeta Marovac
Aleksandar Radaković
Emir Ugljanin
Dragan Bogdanović
171007 Fizički i funkcionalni efekti interakcije
zračenja sa elektrotehničkim i biološkim
sistemima
Elektrotehnički fakultet
u Beogradu
Predrag Osmokrovic-rukovodilac
Ćemal Dolićanin
Irfan Fetahović
Edin Dolićanin
172001 Proučavanje fizičkohemijskih
i biohemijskih procesa u životnoj
sredini koji utiču na zagađenje i
istraživanje mogućnosti za
minimiziranje posledica
Institut za hemiju,tehnologiju
i metalurgiju u Beogradu
Dragan Đorđević- rukovodilac
Milanka Radulović
172061 Kombinatorne biblioteke heterogenih
katalizatora, prirodnih proizvoda,
modifikovanih prirodnih proizvoda
i njihovih analoga
Prirodnomatematički fakultet
u Nišu Niko Radulović-rukovodilac
Milan Dekić
173027 Uticaj magnetnih polja i drugih sredinskih
stresora na fiziološke odgovore i
ponašanje različitih vrsta
Institut za biološka istraživanja
Siniša Stanković u Beogradu
Branka Janac- rukovodilac
Dejan Mirčić
174001 Dinamika hibridnih sistema složenih
struktura.Mehanika materijala
Matematički institut SANU Katica Hedrih – rukovodilac
Vera Nikolić
Anđelka Hedrih
174004 Mikromehanicki kriterijum oštećenja i loma Tehnološko-metalurski
fakultet u Beogradu
Marko Rakin- rukovodilac
Ljudmila Kudrjavceva
175092 Etiologija,dijagnostika,prevencija,
i terapija endemske nefropatije
i sa njom povezanih tumora urotela
Medicinski fakultet u Nišu Vladislav Stefanovic- rukovodilac
Zana Dolićanin
178014 Dinamika struktura savremenog
srpskog jezika
Filolosko-umentički fakultet
u Kragujevcu
Milos Kovačević-rukovodilac
Milanka Babic
35026 Softversko okruženje za optimalno
upravljanje procesom razvoja kvalitetnog
softvera
Državni Univerzitet
u Novom Pazaru
Ljubomir Lazic – rukovodilac
Ejub Kajan
Dženan Avdić
Adela Crnišanin
Zenaida Šabotic
Zakaria Maamar
Nikos Mastorakis
179002 Indikatori i modeli usklđivanja porodičnih
i poslovnih uloga
Filozofski fakultet u Nišu ladimir Hedrih-rukovodilac
Gorana Rakić-Bajić
Milena Belić
41007 Primena biomedicinskog inženjeringa
u pretklinickoj i klinickoj praksi
Masinski fakultet u Kragujevcu Nenad Filipovic-rukovodilac
Ivana Gađanski
172015 Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih
i beohemijskih sistema sa modeliranjem
i predviđanjem njihovih ponašanja pod
neravnotežnim uslovima
Fakultet za fizičku hemiju
u Beogradu
Ljiljana Kolar-Anić- rukovodilac
Svetlana Jeremić
Zoran Marković
174028 Metode modeliranja na više skala
sa primenama u biomedicini
BIOIRC doo Kragujevac Milso Kojic- rukovodilac
Zoran Marković
Svetlana Jeremić
172051 Razvoj novih i poboljšanje postojećih
elektrohemijskih, spektroskopskih
i protočnih metoda za praćenje kvaliteta
životne sredine
Hemijski fakultet u Beogradu Snezana Nikolic Mandic – rukovodilac
Marija Ilić
32023 Optimizacija performansi energetski-efikasnih
računarskih i komunikacionih sistema
Državni Univerzitet
u Novom Pazaru
Miroslav Lutovac – rukovodilac
Žarko Barbarić
Ivan Đokić
Veljko Stanković
Aleksandar Pavlović
James Harland
Dana Porrat
35040 Razvoj savremenih metoda dijagnostike
i ispitivanja mašinskih struktura
Mašinski fakultet u Beogradu Taško Maneski – rukovodilac
Lana Popovic Maneski