ДЕПАРТМАН ЗА

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ НАУКЕ

Департман се бави извођењем наставе у мултидисциплинарним и интердисциплинарним областима, као и научним истраживањима из тих области.
Настава се изводи по модерним и флексибилним плановима и програмима и стичу се како теоријска, тако и практична знања у одабраним областима.
Мале групе, у којима се на Департману ради, омогућавају бржи и бољи развој сваког студента понаособ.
Студенти стичу знања и вештине из области мултидисциплинарних и интердисциплинарних наука, примењивих у високом школству и напредним технологијама.
На Департману за мултидисциплинарне науке се, за сада, изводи настава на мастер академским студијама (МАС).
У оквиру Департмана за мултидисциплинарне науке успешно егзистирају:

* Лабораторија за енергетску ефикасност
* Регионални центар за енергетску ефикасност

Мастер академске студије

Менаџмент у високом образовању

Енергетска ефикасност у зградарству

Енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије и утицај на животну средину

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И УСЛОВИ УПИСА - ДЕПАРТМАН ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ НАУКЕ

 

———————————–

Informacije o departmanu

Департман за мултидисциплинарне науке

Шеф департмана:
Проф. др Драгослав Никезић

 

Društvene mreže