Nastava počinje 11. oktobra 2021.godine.

Zbog teške epidemiološke situacije kolegijum rektora Državnog univerziteta u Novom Pazaru prof. dr
Bratislava Mirića odlučio je da se početak nastave pomeri na 11. oktobar.2021.godine.
Kolegijum će pratiti situaciju u vezi sa pandemijom korona-virusa i preporuke Ministarstva prosvete nauke
i tehnološkog razvoja i na osnovu toga doneti odluku o obliku nastave.

Predviđeni dopunski ispitni rokovi će se održati po utvrđenom rasporedu, uz potpuno poštovanje svih
epidemioloških mera.

Poštovani studenti.
Potrebno je na odgovarajući email studijskog programa  da dostavite sledeće podateke:
-Ime i prezime
-validna email adresa
-godina studija

studijski program                                                                                           email


Pravo                                                                                                                 sppravo@np.ac.rs


Ekonomija                                                                                                       spekonomija@np.ac.rs


Poslovna informatika                                                                                   spposlinf@np.ac.rs


Srpska knjizevnost i jezik                                                                            spskj@np.ac.rs


Engleski jezik i književnost                                                                         spengl@np.ac.rs


Psihologija                                                                                                      sppsihol@np.ac.rs


Vaspitač u predškolskim ustanovama                                                       spvpu@np.ac.rs


Matematika                                                                                                     spmat@np.ac.rs


Informatika – Matematika                                                                           spinfmat@np.ac.rs


Matematika – Fizika                                                                                      spmatfiz@np.ac.rs


Arhitektura                                                                                                      sparh@np.ac.rs


Gradjevinarstvo                                                                                              spgradj@np.ac.rs


Računarska tehnika                                                                                       spracteh@np.ac.rs


Softversko inženjerstvo                                                                                spsoft@np.ac.rs


Audio video tehnologije                                                                               spavt@np.ac.rs


Hemija                                                                                                             sphem@np.ac.rs


Biologija                                                                                                          spbio@np.ac.rs


Sport i fizičko vaspitanje                                                                             spsport@np.ac.rs


Rehabilitacija                                                                                                sprehab@np.ac.rs


Zdravstvena nega                                                                                         spzdav@np.ac.rs


Agronomija                                                                                                   spagro@np.ac.rs


Prehrambena tehnologija                                                                          spprehteh@np.ac.rs


Poljoprivredna proizvodnja                                                                      sppoljpro@np.ac.rs


Kolegijum rektora DUNP prof. dr Bratislava Mirića