Neradni dani: 13. i 14. maj

Državni univerzitet u Novom Pazaru neće raditi 13. i 14. maja 2021. godine.

Rektor
Prof. dr Miladin Kostić