OBAVEŠTENJE

UPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U

SEPTEMBARSKOM PRIJEMNOM ROKU JE

OD 13.09. DO 15.09.2021.godine.

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa:

– Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole;

– Diploma o položenom maturskom ispitu;

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uverenje o državljanstvu;

– 2 fotografije;

– Dokaz o uplati troškova upisa od 4.000 dinara.