OBAVEŠTENJE

Dopunski ispitni rok Oktobar II u školskoj 2020/2021.
godini održaće se 09. i 10. oktobra 2021. godine prema
utvrđenom rasporedu ispita.
Prijava ispita obaviće se 05. i 06. oktobra 2021. godine
od 10 h do 13 h .
Dopunski ispitni rok Oktobar III u školskoj 2020/2021.
godini održaće se 16. i 17. oktobra 2021. godine prema
utvrđenom rasporedu ispita.
Prijava ispita obaviće se 11. i 12. oktobra 2021. godine
od 10 h do 13 h .
Napomena: U dopunskom ispitnom roku Oktobar II, i
Oktobar III student može prijaviti i polagati samo po
1 (jedan) ispit.

Upis zimskog semestra školske 2021/2022.
godine vršiće se u periodu od 11. do 15. oktobra
2021. godine.