Објекти Универзитета

За обављање свх активности везаних за наставни план и програм Државног универзитета у Новом Пазару, користе се 4 локације:

* Главна зграда површине 11075м2, која се налази у улици Вука Караџића бб, у својини Универзитета.

* Мултифункционални објекат, површине 4 000 м2, који је смештен у непосредној близини главне зграде Универзитета.
* Специјална болница за мишићне и неуро-мишићне болести. Објекат и просторије користе се по уговору о сарадњи, а на основу одобрења Министарства здравља.
* Спортски центар Нови Пазар, базен, спортска дворана и спортски терени користе се на основу уговора о сарадњи.

Документ са описом и сликама објеката можете преузети овде.