Objekti Univerziteta

Za obavljanje svh aktivnosti vezanih za nastavni plan i program Državnog univerziteta u Novom Pazaru, koriste se 4 lokacije:

* Glavna zgrada površine 11075m2, koja se nalazi u ulici Vuka Karadžića bb, u svojini Univerziteta.

* Multifunkcionalni objekat, površine 4 000 m2, koji je smešten u neposrednoj blizini glavne zgrade Univerziteta.
* Specijalna bolnica za mišićne i neuro-mišićne bolesti. Objekat i prostorije koriste se po ugovoru o saradnji, a na osnovu odobrenja Ministarstva zdravlja.
* Sportski centar Novi Pazar, bazen, sportska dvorana i sportski tereni koriste se na osnovu ugovora o saradnji.

Dokument sa opisom i slikama objekata možete preuzeti ovde.