Основне

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Одлука о висини школарине за 2015/16. школску годину

 1. Студијски програм Право
 2.  Студијски програм Економија
 3.  Студијски програм Српска књижевност и језик
 4.  Студијски програм Енглески језик и књижевност
 5.  Студијски програм Психологија
 6.  Студијски програм Математика
 7.  Студијски програм Математика и физика
 8.  Студијски програм Информатика и математика
 9.  Студијски програм Информатика и физика
 10.  Студијски програм Архитектура
 11.  Студијски програм Грађевинарство
 12. Студијски програм Рачунарска техника
 13.  Студијски програм Аудио и видео технологије
 14.  Студијски програм Хемија
 15.  Студијски програм Пољопривредна производња
 16.  Студијски програм Прехрамбена технологија
 17.  Студијски програм Биологија
 18.  Студијски програм Спорт и физичко васпитање
 19.  Студијски програм Рехабилитација
 20.  Студијски програм Ликовна уметност
 21. Студијски програм  Пословна информатика
 22. Студијски програм  Софтверско инжењерство