Отворена међународна конференција„Савремени проблеми математике, механике и информатике (ЦПММИ 2022)“

Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја на Државном универзитету у Новом Пазару данас је отворена Седма међународна научна конференција под називом „Савремени проблеми математике, механике и информатике (ЦПММИ 2022)“.
Учеснике је поздравио ректор Државног универзитета у Новом Пазару проф. др Драгослав Шумарац, који је истакао да је математичка конференција окупила преко 50 професора и научника из земље и иностранства.
Овај реномирани научни скуп отворио је академик Српске академије наука и уметности (САНУ) проф. др Стеван Пилиповић.
Председавајући конференције проф. др Ћемал Долићанин истакао је да је главни циљ да водећи професори, научници и истраживачи размене идеје и сазнања и допринесу унапређењу квалитета ових научних области. Такође, конференција треба да допринесе јачању научно-истраживачког рада на универзитету.
Проф. др Ћемал Долићанин наглашава да је током протеклих година остварен значајан напредак у поменутим научним областима што омогућава решавање многих практичних проблема, а да су драгоцен допринос оснивању и утемељењу конференције дали проф. др Теодор Атанацковић и проф. др Стеван Пилиповић, академици САНУ.
Прва међунардона конференција под називом „Савремени проблеми математике, механике и информатике“ на Државном универзитету у Новом Пазару одржана је 2010. године.