O Univerzitetu

Istorijat Univerziteta

Državni univerzitet u Novom Pazaru osnovan je odlukom Vlade Republike Srbije na sednici koja je održana u Nišu 26. oktobra 2006. godine, i to na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi. Univerzitet je započeo ostvarivanje studijskih programa već od školske 2006/2007. godine.

Kao jedini integrisani Univerzitet na prostoru Republike Srbije on u sebi objedinjuje sledeće visokoškolske jedinice:

1. FILOZOFSKI FAKULTET
2. PRAVNO-EKONOMSKI FAKULTET
3. FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

 

Državni univerzitet u Novom Pazaru trenutno je jedini integrisani Univerzitet koji postoji u Republici Srbiji, i u potpunosti je koncipiran i prilagođen radu i školovanju studenata po principima Bolonjske deklaracije.

Za vršioca dužnosti rektora državnog Univerziteta u Novom Pazaru imenovan je prof. dr Ćemal Dolićanin.

Misija i Cilj

Misija Univerziteta  daje odgovor zašto nam je neophodno prisustvo jednog regionalnog univerzitetskog centra koji treba da brine o razvoju regije, podizanju sistema vrednosti i njegovoj održivosti u dužem vremenskom periodu.

Opširnije

Organizacija Univerziteta sastoji se od strukture Univerziteta, saveta Univerziteta, senata Univerziteta i rukovodstva Univerziteta.

 

Opširnije

 

Propisi

Propisi Univerziteta sastoje se od Statuta državnog Univerziteta u Novom Pazaru, pravilniku o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanja znanja nastavnika i finansiski plan.

Opširnije

Objekti Univerziteta

Za obavljanje svh aktivnosti vezanih za nastavni plan i program Državnog univerziteta u Novom Pazaru, koriste se 4 lokacije …

Opširnije

 

Lokacija Univerziteta

Adresa:
Vuka Karadžića bb
Novi Pazar
RS-36300
Srbija

 

Kontakt

Državni univerzitet u Novom Pazaru

Elektronska pošta: rektorat@np.ac.rs
Telefon: 00381-(0)20-317-754
Faks: 00381-(0)20-337-669
http://www.np.ac.rs

Informacije: Rektor: Prof. dr Miladin Kostić .

Opširnije