mbeara@np.ac.rs

Mirjana Beara

Docent

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Filozofski fakultet u Beogradu – 1996 godine

Specijalističke studije

Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka. – 2006 godine

Magistarske studije

Univerzitet u Novom Sadu, ACIMSI – Centar za menadžment u obrazovanju. Novi Sad – 2009 godine

Doktorske studije

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet – Odsek za psihologiju. Novi Sad – 2012 godine

Nastavna zvanja

Školski psiholog

Tehnička škola „Mileva Marić Ajnštajn“, Novi Sad (1996-2002)

Savetnik za razvoj škola

Ministarstvo prosvete i sporta R. Srbije – Školska uprava u Novom Sadu (2002-2005).

Koordinator obrazovnog centra

Novi Sad: Narodni univerzitet „Božidar Adžija“ (2005-2006).

Saradnik u nastavi

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /Psihologija – 2008 godine

Asistent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /Psihologija – 2010 godine

Docent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /Psihologija – 2012 godine

Angažovanje po predmetima

Kognitivni procesi: jezik i mišljenje

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Osnovi pedagoške psihologije

Osnovne studije III – godina – Obavezan predmet

Metodika nastave psihologije

Osnovne studije III – godina – Izborni predmet

Psihologija/Uvod u psihologiju

Osnovne studije III – godina – Izborni predmet (Dep. za MAT. i UME.)

Psihologija u menadžmentu i marketingu

Osnovne studije IV – godina – IObavezan predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA

Hinić, D., Zotović, M., Beara, M. & Rakić-Bajić, G. (2020). Relationship of Problematic Internet Use and Positive Orientation Indicators in Adolescents. Psihologija, online first issue 00, p.18. DOI:10.2298/PSI190720018H (M23)
Beara, M., Jerković, I. (2015). Društvene okolnosti i nastavnička profesija. Sociološki pregled, vol. XLIX No 2, 229 -253 (M24)
Zotović, M., Beara, M., Erdeš-Kavečan, Đ. (2017). Upotreba računara i mobilnih telefona i školski uspeh mladih u Vojvodini. Nastava i vaspitanje, god. LXVI br. 3/2017, str. 465–482. UDK-371:004(497.113) 371.26-057.874(497.113) DOI:10.5937/nasvas1703465Z (M24)
VanBalkom, W. D. & Beara, M. (2012). Making or breaking the peace: The role of schools in inter-ethnic peace making. In Olivera Simic, Zala Volcic and Catherine R. Philpot (Eds.). Peace Psychology in South Eastern Europe. New York: Springer, 75 – 87 (M13)
Beara, M., Stanisavljević, J. (2016). Teachers’ Attitudes towards people with physical dissabilities. In: Marković, Z., Đurišić, M. and Đigić, G. Individual and Environment. International thematic proceedia. Niš: Faculty of Philosophy. 331-338 (M14)
Rakić-Bajić, G., Beara, M. (2017). An Attempt to Measure Work Ethic in Teachers. In: V. Hedrih (Ed.). Work and Family Relations at the Beginning of the 21st Century. International Thematic Proceedings Book. Niš: Faculty of Philosophy. 181 – 189. UDC: 174:371.12 (M14)
Beara, M., Bu, A., Savić, S. (2018). Obuka interkulturalnog obrazovanja nastavnika u Srbiji – iskustva i rezultati (2013- 2017). U: L. Spăriosu,I. Ivanić, V. Petković (Eds). Interkult 2017. Selected Papers from the Third International Conference Interculturalism in Education. Novi Sad: Pedagogical institute of Vojvodina; Novi Sad:Faculty of Philosophy. 81-100. UDK 316.722:371.13(497.11)”2013/2017” (M14)
Zotović, M., Beara, M. (2016). Mentalno zdravlje mladih u Vojvodini – stanje i perspektive. Novi Sad: Centar za proizvodnju znanja i veština. ISBN: 978-86-919459-0-9 (M42)
Beara, M., Popović, D., Jerković, I. (2019). Nastavnici kao stručnjaci za učenje – između nastavne filozofije i refleksivne prakse. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLIV -2, str-79-94. UDC: 371.213.3:37.017 371.14:159.953.5-057.874. DOI: 10.19090/gff.2019.2.79-94 (M51)
Đorđević, N., Kahrović, E., Mirčić, D., Beara M. (2018). Biopreduzetničke inovacije kao osnova za pokretanje novih poslovnih poduhvata. Naučne publikacije DUNP Serija B: Društvene & humanističke nauke, April 2018, Volumen 1, Broj 1, 14-27 ISSN: 2619-998X 14. UDK: 005.342 005.332:57 (M54)

Učešće na naučnim i stručnim skupovima (izbor):
Beara, M., Rakić-Bajić, G. (2015). Struktura vrednosti, zadovoljstvo školom i planovi za budućnost srednjoškolaca. Novi Sad, Naučno stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji. Knjiga rezimea, str. 134-135. (M64)
Rakić-Bajić, G., Beara, M. (2015). Teachers’ work ethics and justice construct in organizational context. 11th International Conference Days of applied psychology, Faculty of philosophy, Niš. Book of abstracts, p. 55. (M34)
Savić, T., Zotović, M., Beara, M., Mratinković, A. (2016). Prediktori zadovoljstva životom kod adolescenata. Zadar, Međunarodni znanstveno-stručni skup XX Dani psihologije u Zadru. Filozofski fakultet. Knjiga rezimea, str. 119. (M34)
Beara, M., Zotović, M., Hinić, D. (2017, maj): Mladi i internet: onlajn igrice, erotski sadržaji i roditeljska kontrola. 65. Kongres psihologa Srbije: Globalizacija i lokalizacija psihologije, Zlatibor. Knjiga rezimea, str. 136-137 (M64)
Hinić, D., Zotović, M., Beara, M., Rakić-Bajić, G. (2018, maj). Poremećaj upotrebe interneta – protektivni faktori u adolescentskoj populaciji. 66.Kongres psihologa Srbije:Futurizam u psihologiji – psihologija u zoni budućeg razvoja. Knjiga rezimea, str. 45 (M64)