Подршка студентима

У оквиру ТЕМПУС пројекта „Једнак приступ за све: оснаживање социјалне димензије у циљу јачања Европског простора високог образовања,” Државни универзитет у Новом Пазару донео је Правилник о начину подршке студентима Државног универзитета у Новом Пазару. Овим правилником дефинисани су основни принципи за подршку студентима из подзаступљених група Државног универзитета у Новом Пазару и департмана у његовом саставу, систем подршке и начин њиховог остваривања, мере и праћење њихове реализације, као и друга питања од значаја за унапређење ове области.

Контакт особа на Државном универзитету у Новом Пазару:
Анида Врциц, Департман за филозофске науке – Студијски програм Психологија
е-маил: avrcic@np.ac.rs