Podrška studentima

U okviru TEMPUS projekta „Jednak pristup za sve: osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja Evropskog prostora visokog obrazovanja,” Državni univerzitet u Novom Pazaru doneo je Pravilnik o načinu podrške studentima Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Ovim pravilnikom definisani su osnovni principi za podršku studentima iz podzastupljenih grupa Državnog univerziteta u Novom Pazaru i departmana u njegovom sastavu, sistem podrške i način njihovog ostvarivanja, mere i praćenje njihove realizacije, kao i druga pitanja od značaja za unapređenje ove oblasti.

Kontakt osoba na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru:

Anida Vrcic, Departman za filozofske nauke – Studijski program Psihologija

e-mail: anvrcic@np.ac.rs