ДЕПАРТМАН ЗА

ПРАВНЕ НАУКЕ

На Департману се стичу неопходна теоријска и практична знања из области правних наука о правним појмовима и правним установама (институцијама), као што су: својина, уговор, држава, брак, старатељство, коначност, правноснажност, извршност, и сл. и правним гранама (као што су кривично право, грађанско право, привредно право, уставно право, међународно јавно право итд) и правним областима као што су јавно (управно право, уставно право) и приватно право (облигационо право, породично право, наследно право), међународно (међународно јавно право, међународно приватно право, међународно привредно право) и унутрашње право (уставно право Републике Србије, кривично право Републике Србије, управно право Републике Србије итд) материјално (кривично право, уставно право, породично право итд) и формално (кривично процесно право, грађанско процесно право, управни поступак итд).
Студенти стичу општа и посебна теоријска и практична знања, вештине и способности неопходне за професионално индивидуално и тимско обављање правних послова, у органима државне управе и локалне самоуправе, у јавним службама удружењима и институцијама правног система.
На Департману за правне науке изводи се настава на основним академским студијама (ОАС) и мастер академским студијама (МАС)

Смерови - Основне академске студије

Право

Мастер академске студије

Право

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И УСЛОВИ УПИСА - ДЕПАРТМАН ЗА ПРАВНЕ НАУКЕ

На конкурс за упис у прву годину основних академских студија могу конкурисати сви кандидати са завршеном средњом школом у трајању од 4 године.
На пријемном испиту за смер право полажу се тестови из предмета:
Српски језик
Историја

 

 

 

Информације о департману

Департман за правне науке
Шеф департмана:
Проф. др Сенад Ганић

 

Друштвене мреже