DEPARTMAN ZA

PRAVNE NAUKE

Na Departmanu se stiču neophodna teorijska i praktična znanja iz oblasti pravnih nauka o pravnim pojmovima i pravnim ustanovama (institucijama), kao što su: svojina, ugovor, država, brak, starateljstvo, konačnost, pravnosnažnost, izvršnost, i sl. i pravnim granama (kao što su krivično pravo, građansko pravo, privredno pravo, ustavno pravo, međunarodno javno pravo itd) i pravnim oblastima kao što su javno (upravno pravo, ustavno pravo) i privatno pravo (obligaciono pravo, porodično pravo, nasledno pravo), međunarodno (međunarodno javno pravo, međunarodno privatno pravo, međunarodno privredno pravo) i unutrašnje pravo (ustavno pravo Republike Srbije, krivično pravo Republike Srbije, upravno pravo Republike Srbije itd) materijalno (krivično pravo, ustavno pravo, porodično pravo itd) i formalno (krivično procesno pravo, građansko procesno pravo, upravni postupak itd).

Studenti stiču opšta i posebna teorijska i praktična znanja, veštine i sposobnosti neophodne za profesionalno individualno i timsko obavljanje pravnih poslova, u organima državne uprave i lokalne samouprave, u javnim službama udruženjima i institucijama pravnog sistema.

Na Departmanu za pravne nauke  izvodi se nastava na osnovnim akademskim studijama (OAS) i master akademskim studijama (MAS)

Smerovi - Osnovne akademske studije

Pravo

Master akademske studije

Pravo

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.

Na prijemnom ispitu za smer pravo polažu se testovi iz predmeta:

Srpski jezik
Istorija

 

 

Informacije o departmanu

Departman za pravne nauke

Šef departmana:
prof. dr Ibrahim Totić
itotic@np.ac.rs

Društvene mreže