Prijava za pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita

PRIJAVA ZA PRIPREMNU NASTAVU IZ MATEMATIKE

Unesite vaš e-mail
Krajnji rok za prijavu je 14.5.2021.
 
Nakon prijave, svaki kandidat će dobijati mejl sa pristupnim linkom za nastavu. 
Nastava je besplatna i odvijaće se putem platforme Webex. Nastavu izvode nastavnici i saradnici Departmana za matematičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru.
 
 
Plan nastave je dat u sledećoj tabeli. 
Svi zainteresovani kandidati su dobrodošli!
 
Kontakt email: ezogic@np.ac.rs

PRIJAVA ZA PRIPREMNU NASTAVU IZ HEMIJE

Unesite vaš e-mail

Krajnji rok za prijavu je 14.5.2021.

Pripremnu nastavu iz oblasti hemije izvode nastavnici Departmana za hemijsko-tehnološke
nauke. Nastava je besplatna i odvijaće se putem platforme Webex. Nakon prijave, svaki
kandidat će dobijati e-mail sa pristupnim linkom za nastavu.

Plan nastave je dat u sledećoj tabeli.

Svi zainteresovani kandidati su dobrodošli!
 
Kontakt email: tsoldatovic@np.ac.rs

PRIJAVA ZA PRIPREMNU NASTAVU IZ BILOGIJE

Unesite vaš e-mail

Krajnji rok za prijavu je 14.5.2021.

Pripremnu nastavu iz oblasti biologije izvode nastavnici Departmana za Biomediicinske
nauke. Nastava je besplatna i odvijaće se putem platforme Webex. Nakon prijave, svaki
kandidat će dobijati e-mail sa pristupnim linkom za nastavu.

Plan nastave je dat u sledećoj tabeli.

Svi zainteresovani kandidati su dobrodošli!
 
Kontakt email: dmircic@np.ac.rs

PRIJAVA ZA PRIPREMNU NASTAVU IZ SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

Napomena: 1. Zainteresovani kandidati za pripremenu nastavu, dužni su da ponesu sa sobom sportsku
opremu (šorc, majica, patike) za pripremenu nastavu koja će se oraganizovati u Sali DUNP-a.
2. U skladu sa interesovanjem kandidata organizovaće se dodatni termini pripremne nastave
u dogovoru sa nastavnicima koji su zaduženi za realicaciju.

Svi zainteresovani kandidati su dobrodošli!
 
Kontakt email: bmuric@np.ac.rs

PRIJAVA ZA PRIPREMNU NASTAVU IZ SRPSKE KNJIŽEVNOSTI I JEZIKA

Unesite vaš e-mail

Krajnji rok za prijavu je 22.5.2021.

Nastava je besplatna i odvijaće se putem platforme Webex. Nakon prijave, svaki
kandidat će dobijati e-mail sa pristupnim linkom za nastavu.

Plan nastave je dat u sledećoj tabeli.

Svi zainteresovani kandidati su dobrodošli!
 
Kontakt email: apopin@np.ac.rs