Prof. dr Bratislav Mirić izabran za novog rektora

   Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru danas je u redovnoj proceduri izabrao dr Bratislava
Mirića, redovnog profesora na Departmanu za tehničke nauke i aktuelnog prorektora, za novog
rektora ove visokoobrazovne institucije, u mandatu od 1. oktobra 2021. godine do 30. septembra
2024. godine. Prof. dr Bratislav Mirić je bio jedini kandidat Senata, a izabran je jednoglasno,
tajnim izjašnjavanjem članova Saveta. On je dobio i jednoglasnu podršku Studentskog
parlamenta.
Članovi Saveta izrazili su uverenje da će rektor Mirić u kontinuitetu uspešno raditi na razvoju
Državnog univerziteta, podizanju standarda kvaliteta nastave i naučnog rada, kvaliteta nastavnog
kadra i međunarodne saradnje.
Prof. Mirić je istakao da će se u narednom periodu zalagati za stvaranje sinergije, odnosno celine
Državnog univerzizeta u Novom Pazaru, gde ne postoje otudjene grupe, izmedju studenata,
nastavnog i nenastavnog osoblja, koje će zajedno i skladno raditi u interesu ove visokoobrazovne
institucije.
Bratislav Mirić rodjen je 1959. godine u Prištini, doktor je tehničkih nauka i redovni profesor
Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Univerzitetsku karijeru započeo je 1982. godine na
Elektro-tehničkom fakultetu Univerziteta u Prištini.
U više navrata boravio je na stručnom usavršavanju u SR Nemačkoj. Naučna oblast njegovog
istraživanja orijentisana je na informatiku, računarstvo i telekomunikacije.
Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru je od 2007. godine, kada je izabran u zvanje
redovnog profesora.
Na funkciju rektora prof. dr Bratislav Mirić dolazi posle prof. dr Miladina Kostića, u čijem je
rukovodećem timu u više mandata bio prorektor za nastavu i šef departmana za tehničke nauke.