Računarski centar

Računarski centar

Računski centar se bavi pre svega održavanjem računarske mreže univerziteta, što podrazumeva obezbeđivanje optimalnog funkcionisanja svih aktivnih servera, uređivanjem univerzitetske internet prezentacije, kao i održavanjem i servisom računara i opreme.

Sa Akademskom mrežom Srbije povezani smo jednim gigabitnim linkom što je u današnjim uslovima dovoljno za naš univerzitet, obzirom da je po uređenju integrisan.

Raspolažemo sa preko 200 računarskih priključaka, koji su međusobno povezani u lokalnu mrežu. Postoje 4 računarske učionice od čega je jedna opremljena za učenje jezika a jedna za učenje na daljinu.

Osnov celog računskog centra čine univerzitetski serveri: Email server, DNS server, Radius server, Antivirus server, WWW server i SQL server, local Domain Controler, Active directorium, Cacti monitoring.

Računarski centar intenzivno radi na osavremenjivanju postojećih rešenja i izgradnji novih, pre svega za potrebe Rektorata, ali i za potrebe svih službi u sastavu Univerziteta.

Sajt Univerziteta je, u današnjim uslovima, jedan od glavnih izvora informacija o aktivnostima na Univerziteu.

U toku je izrada infarmacionog sistema za studente koji će znatno olakšati rad svih službi i doprineti boljoj interakciji studenata sa univerzitetom.

Zaposleni:

* Dževad Dolićanin, dipl.ing. – šef računskog centra – dzdolicanin@np.ac.rs
* Edin Nušević, dipl.ing. – vodeći sistem administrator – enusevic@np.ac.rs
* Zuhdin Curić, dipl.ing. – sistem administrator – zcuric@np.ac.rs
* Ismail Čarovac, dipl.ing. – IT podrška – icarovac@np.ac.rs
* Murat Ugljanin – IT podrška – mugljanin@np.ac.rs